24 Led 2024

Carwash Manažer – jak efektivně řídit myčku v cloudu – z pohledu majitele myčky?

V dnešní době hraje technologie klíčovou roli ve všech oblastech života, včetně automobilového průmyslu. Zavedení inovativních řešení umožňujících vzdálené řízení podniku se stává standardem, a jedním ze zajímavých nástrojů pro majitele automyček je systém Carwash Manager od společnosti BKF Myčky. Díky němu lze efektivně a účinně spravovat myčku odkudkoli na světě pomocí internetu. Používání tohoto systému umožňuje šetřit čas, zvyšovat kontrolu nad procesy a zlepšovat kvalitu obsluhy zákazníků.

V tomto článku se podíváme na perspektivu majitele automyčky, který se rozhodl zakoupit bezkontaktní automyčku od BKF spolu se systémem Carwash Manager. Zjistěte, jaké výhody přináší správa myčky přes internet.

 

Proč jste se rozhodl zakoupit myčku od společnosti BKF?

Majitel bezkontaktní myčky BKF:

Moje rozhodnutí zakoupit myčku od společnosti BKF ovlivnily především dva faktory – zkušenosti kolegů z odvětví a informace dostupné na internetu. Dozvěděl jsem se například o pozitivních výsledcích, kterých dosáhli jiní podnikatelé díky použití myčky BKF se vzdáleným systémem Carwash Manager pro správu myčky, což mě přimělo k podrobnějšímu zkoumání tohoto řešení. Informace nalezené online se potvrdily. Považuji systém Carwash Manager za moderní nástroj, který mi nejen usnadňuje každodenní řízení myčky, ale přináší i mnoho dalších výhod.

 

Proč byla pro vás možnost dálkového řízení myčky tak důležitá?

Majitel bezkontaktní myčky BKF:

Možnost řízení myčky na dálku byla pro mě klíčová kvůli vzdálenosti mezí mým bydlištěm a lokalizací myčky. Bydlím 70 km od místa, kde se myčka nachází. Díky systému Carwash Manager mohu efektivně dohlížet a kontrolovat procesy na myčce bez nutnosti pravidelných a nákladných cest. Řízení myčky v cloudu mi umožňuje šetřit čas a prostředky, zaměřit se na jiné aspekty podnikání a zároveň zajistit plynulý a profesionální chod myčky.

 

Jak využíváte dostupná data ze systému Carwash Manager ve své každodenní práci?

Majitel bezkontaktní myčky BKF:

Využívám základní funkce systému Carwash Manager, které mi poskytují přístup k důležitým informacím. Hlavně využívám technické parametry zařízení k monitorování a kontrole provozu myčky, abych zajistil, že vše funguje bez problémů a myčka pracuje a vydělává.

Navíc pravidelné kontrolování alarmů mi umožňuje rychle reagovat na případné poruchy nebo technické problémy, což minimalizuje riziko reklamací a nespokojenosti zákazníků.

Dále mi výkaz obratu poskytuje velmi důležité informace o výkonnosti myčky a efektivitě provozu.

 

Dokážete si představit, že by myčka nebyla připojena k internetu?

Majitel bezkontaktní myčky BKF:

Samozřejmě si dokážu představit, že by myčka mohla fungovat bez připojení k internetu, ale plně si uvědomuji, že by to bylo mnohem obtížnější. Určitě by to bylo časově náročnější a dražší. Připojení myčky k internetu umožňuje okamžitý 24/7 přístup k datům, sledování provozu myčky v reálném čase, dostávání upozornění na poruchy a dálkové ovládání klíčových podnikových procesů.

Bez internetového připojení bych musel spoléhat na tradiční způsoby správy, což by vyžadovalo větší angažovanost, fyzickou přítomnost na myčce a více časových nákladů. Vzhledem k tomu, že je myčka mým vedlejším zdrojem příjmů, zaměření se na mé primární podnikání by bylo mnohem obtížnější.

 

Které funkce v Carwash Manager považujete za nejpotřebnější a které nejčastěji využíváte?

Majitel bezkontaktní myčky BKF:

V každodenní práci využívám především tři funkce. První z nich jsou alarmy, které mě informují o všech technických problémech nebo poruchách na myčce. Myčka funguje na principu předvídání, takže mám čas reagovat a předejít případným výpadkům nebo konfliktům s nespokojenými zákazníky.

Další důležitou funkcí jsou technické parametry zařízení, které mi umožňují monitorovat provoz myčky a ujistit se, že vše funguje hladce.

Poslední klíčovou funkcí je výkaz obratu, který mi poskytuje informace o výkonnosti myčky a pomáhá hodnotit účinnost provozních postupů. Vím přesně, jaké příjmy generuje myčka v daném časovém období, což mi také usnadňuje kontrolu aktuálních výdajů. Tato funkce mi také pomáhá plánovat nákupy chemií a náhradních dílů.

 

Jak vám každodenně pomáhají upozornění na systémové alarmy?

Majitel bezkontaktní myčky BKF:

Upozornění na systémové alarmy jsou nesmírně užitečná. Díky nim mohu plánovat každou nutnou cestu na myčku bez zbytečných nákladů. Velmi důležité je, že upozornění, která od systému dostávám, jsou přiřazena konkrétní úrovni naléhavosti. Jako příklad, upozornění na nízkou úroveň chemie je odesíláno jako varování, které vyžaduje pozornost a doplnění chemie v méně naléhavém režimu. To znamená, že myčka stále funguje, zákazníci si mohou umýt svá auta a já mám čas dorazit a doplnit nádrže.

Na druhou stranu, upozornění na to, že jeden z plováků osmózy nereaguje správně na hladinu vody v nádrži, znamená, že myčka stále funguje, ale výroba osmózy je vypnuta. Navíc programy pracující na demineralizované vodě automaticky přepínají do režimu nouzového provozu. Tento nouzový režim alarmu znamená, že bych se měl okamžitě objevit na myčce, abych zkontroloval plovák. Pokud tak neučiním, budou si zákazníci stěžovat, že auta nejsou dostatečně dobře umytá, protože nedostatek odmineralizované vody znamená, že na karosérii aut mých zákazníků zůstanou skvrny od vody.

 

Zdroj informací: Studie případu byla připravena ve spolupráci s majitelem 3-stanovištní myčky BKF ze Zwierzyńce v Polsku.