06 Lis 2018

Uvažujete o tom, že byste si otevřeli vlastní automyčku? Seznamte se s odhadovanými náklady pořízení investice a poznejte blíže jednotlivé fáze realizace.

V dnešní době drtivá většina populace vlastní auto. Téměř každá rodina má k dispozici alespoň jeden vůz, dokonce se běžně stává, že každý člen rodiny má svůj vlastní motorizovaný dopravní prostředek. K 31. 12. 2016 bylo dle údajů Svazu dovozců automobilů (SDA) v České republice registrováno celkem 5 368 660 osobních automobilů. A každoročně jich přibývá. Co to tedy pro potencionálního podnikatele znamená? Mimo jiné také to, že číslo 5 368 660 je počtem potencionálních zákazníků automyček. Zní to lákavě? Rozhodně ano. Není tedy divu, že stále více osob vážně uvažuje o otevření vlastní automyčky. Než-li se však rozhodnete podniknout první kroky směřující k tomuto druhu podnikání, je potřeba v první řadě zjistit v čem spočívá a kolik – v praxi – bude zmíněná investice obnášet.

Je automyčka dobrým podnikatelským záměrem?

Vezmeme-li v potaz výše zmíněné statistické údaje, lze předpokládat, že pořízení a provozování bezkontaktní automyčky je jednou z nejlepších cest k podnikatelskému úspěchu. Ale je tomu tak doopravdy? Rozhodně ano, jelikož aktuální vývoj automyčkového trhu je více než optimistický. Odhaduje se, že v tuto chvíli na území ČR se úspěšně provozuje 150-200 automyček, přičemž se počet ročně navyšuje zhruba o 20-30 provozoven. Z výše uvedeného lze tedy vyvodit, že takový druh investice, i přes několik malých výhrad, může být pomyslnou trefou do černého. Může, ale také ne nutně.

O tom, zda myčka bude mít skutečný úspěch, totiž rozhoduje ještě několik dalších faktorů, jako lokalizace, druh myčky nebo počet konkurenčních firem působících v daném městě. To je i důvod, proč je dobrý nápad, začít své úvahy o podnikání základním průzkumem trhu. Samozřejmě můžete tímto pověřit specializovanou společnost, to však pro Vás bude znamenat další náklady. Naštěstí v případě automyček opravdu postačí základní průzkum, a ten jste si schopni udělat sami.  

Začneme jednoduše vytvořením seznamu všech automyček ve Vašem městě (pokud je to malé město) nebo pouze ve vybrané městské části (v případě záměru investovat v metropoli). Samozřejmě se může ukázat, že konkurence je příliš vysoká. V tomto případě je na uváženou, zda se vůbec zahájení investice vyplatí, jelikož se snižuje šance zaručeného úspěchu. Namísto přispívání k přesycení trhu, je dobré zamyslet se, jakým způsobem lze vyplnit mezery v nabídce, vyčlenit se a tak poskytovat rozdílné služby od Vaši konkurence.

Nezapomeňte také, že investování na místech, která jsou daleko od Vašeho domova, nevytváří téměř žádné problémy spojené s každodenní údržbou – Vašeho podniku.  Automyčka totiž není typická společnost, o kterou se je třeba starat každý den, pokud si to nepřejete. Dostupná IT řešení, jako je například carwash manager, Vám umožní zkontrolovat, co se děje na Vaši budoucí myčce kdykoliv a odkudkoliv. Jako majitel myčky budete muset na myčku dojíždět jen v případě kritických situací, které se v případě kvalitního produktu a pravidelného servisování, budou vyskytovat jen zřídka. Dokonce i v takových situacích si budete schopni najmout autorizovaný servis, který Vám dovolí mít klidnou hlavu i v nejtěžších situacích. Nebojte se tedy investovat i mimo Vaše bydliště. Můžete tak zvýšit svoji šanci na úspěch.

Je investiční proces obtížný?

Každá větší investice je spojena s nutností následovat konkrétní kroky. Spoustu lidí děsí počet formalit, které stojí na cestě k otevření vlastní automyčky. Ale doopravdy je se čeho bát? Není třeba, pokud se dobře připravíme na daný úkol. V případě automyčky se investiční proces dělí do tří etap.  

První fáze – má za úkol zohlednit odhadované investiční náklady a způsob získání potřebných finančních zdrojů. Na kolik Vás tedy bezkontaktní automyčka přijde? Vše závisí  na umístění, množství a druhu nezbytných zemních prací, velikosti pozemku a vzdáleností potřebných k přívodu všech médií na myčku. Můžeme předpokládat, že průměrné náklady na jedno stanoviště se pohybují okolo 600 – 800 tis. Kč, k tomu je ale zapotřebí přičíst náklady na zařízení, v průměru mezi 900 tis. – 1 mln. za stanoviště (v ceně počítáme k technologii i konstrukci, dopravu a montáž). I přesto se často investorům podaří tyto náklady snížit. Stačí mít jasnou představu a dobře vymyšlený koncept.

Druhá fáze – začínáme výběrem atraktivní lokality. Pozemek by měl být komerčního charakteru nebo v průmyslové zóně, nejlépe v osobním vlastnictví, ale ani dlouhodobý podnájem (min. 10 let) není na škodu a dále by měl ideálně mít dostupné přípojky (voda, plyn, kanalizace). Pamatujte také, že rozloha pozemku by měla vyhovovat Vašim investičním záměrům. Více můžete číst zde.  

Třetí etapou – je získání stavebního povolení. V první řadě je potřeba si založit živnost (pokud ji ještě nemáte), teprve následně kontaktujte vybraného výrobce myček. Ten Vám může poskytnout mnoho podkladů potřebných k žádosti o stavební povolení, včetně typové projektové dokumentace. Dobrý výrobce Vám také rád poskytne informace jak a kde si ověřit, zda je Váš investiční záměr v souladu s územním plánem. Ve spolupráci s projektovou firmou pak připravíte projekt. Další kroky Vás povedou na městský úřad, tam je třeba podat žádost o územní rozhodnutí, podle požadavků je třeba získat stanovisko všech příslušných institucí (hygiena, životní prostředí, hasiči, policie, stavební odbor atd) – může být požadována hluková studie, dopravní studie atd. Pokud bude v stanoviscích jakákoliv připomínka – je třeba ji změnit v projektu, jinak bude územní rozhodnutí zamítavé. Dále je třeba vyřídit vodoprávní řízení. Nakonec je třeba dokončit veškeré projektové změny (připravit finální projekt) a zažádat o stavební povolení.   Na co byste se měli zaměřit před zahájením investice?

Lze jistě předpokládat, že se na Českém trhu vyskytuje mnoho společností, které svojí činnost zaměřují na výrobu a prodej automyček. Nerozhodujte se tedy pro náhodnou společnost, jelikož to může mít za následek Vaši nespokojenost s poskytnutými službami a navázanou spoluprací. Čím byste se tedy měli řídit při výběru takové společnosti? Pokud chcete vědět víc, přečtěte si náš článek, zaměřený jen na toto zde. Rozhodně byste měli věnovat pozornost důvěryhodnosti dodavatele. V ideálním případě by Vám měla myčku dodat společnost, která je lídrem na trhu, protože již to je zárukou vysoké kvality. Samozřejmě není také naškodu seznámit se i předchozími realizacemi výrobce. Kvalita je velmi důležitá, jelikož především ona ovlivňuje následné náklady na údržbu Vašeho budoucího zařízení. Přirozeně čím nižší bude cena, tím rychlejší bude návratnost investice. Take si nezapomeňte ověřit, jaké jsou do budoucna možnosti rozšíření či modernizace Vaši automyčky.