head-dla-inwestorow

Montáž myčky krok za krokem

Chci postavit myčku Od čeho začít

question

Dovolte nám položit několik otázek

  • Už jste se rozhodli, s kterým dodavatelem budete spolupracovat?
  • Potřebujete podrobné informace o jednotlivých etapách realizace myčky?
  • Zajímá Vás, na co se nejvíce zaměřit při výběru konfigurace myčky?
  • Chcete, aby Vám myčka vydělávala a byla atraktivnější než konkurenční myčky?
Poradnik-cz

Odpovědi na tyto otázky najdete v našem Průvodci pro Investory do bezkontaktních automyček, nejobsáhlejší publikaci tohoto typu v České republice. Shromáždili jsme v ní tipy, které Vám pomůžou vědomě přistoupit k investici a značně Vám usnadní celý proces. Co musíte udělat, abyste získali Průvodce? Postačí použít náš konstruktér BKF - díky němu obdržíte cenovou nabídku a získáte také bezplatného Průvodce.

Konstruktér myčky

Investiční proces Montáž myčky krok za krokem

1 Volba nejlepší lokality

Volba nejlepší lokality

ATRAKTIVNÍ LOKALITA

První věcí je zvolit správnou lokalitu. K výstavbě je nutná vhodná parcela. Pozemek určený k výstavbě myčky musí splňovat tři základní kritéria: inženýrské sítě, atraktivní lokalita a přiměřena rozloha. Ideální situace je, pokud investor již má parcelu, kde provozuje podnikání, např. obchod, čerpací stanice, STK nebo dílna. Tím ušetří náklady na koupi pozemku, připojení k sítím. Navíc se druhy podnikání budou vzájemně doplňovat. Atraktivní pozemek by měl být lokalizován v místech, kde se pohybuje nejvíc lidí nebo u frekventovaných silnic. Výhodou je dobrá viditelnost objektu a snadná dostupnost.

Pozemek určený k výstavbě bezkontaktní myčky by měl splňovat co možná nejvíc z následujících kritérií:

  • lokalita v místech, kde se pohybuje mnoho osob, jako je centrum města, sídliště, města nad 5 tis. obyvatel,
  • lokalita u hlavních silnic, rušných komunikací, u křižovatek, rond; u objektů zvyšujících atraktivitu, jako: čerpací stanice, stanice LPG, obchodní centrum, supermarkety, obchody, diagnostické stanice apod.,
  • dobrá viditelnost objektu,
  • snadná dostupnost, možnost vjezdu z pravé i z levé strany,
  • vhodná rozloha pozemku, aby myčka měla průjezd, což přispívá k pohodlnému používání.

DOSTATEČNÝ PROSTOR

V následující tabulce je přehled minimální plochy pro výstavbu samoobslužné myčky v závislosti na počtu stanovišť a počtu vysavačů.

Typ myčky Plocha objektu Velikost pozemku s přístupem
Dvě stanoviště 60 m2 470 m2
Tři stanoviště 90 m2 560 m2
Čtyři stanoviště 120 m2 650 m2
Kontejner pro 4 stanoviště 135 m2 695 m2
Pět stanovišť 150 m2 740 m2
Kontejner pro 5 stanovišť 165 m2 785 m2
Šest stanovišť 180 m2 830 m2
Kontejner pro 6 stanovišť 195 m2 875 m2

Navíc je možné na území myčky umístit vysavač. Předpokládáme, že jedno stanoviště k čištění interiéru vozu je 20 m2, tj. ke každému místu připočítáme 20m2 plus příjezd.

SMLOUVA

Pokud investor zvolí vhodný pozemek, přijdou na řadu formality, jako uzavření kupní nebo nájemní smlouvy. Je nutné pamatovat na veškerá s výstavbou související povolení. Proto je vhodné s majitelem pozemku uzavřít nejdříve smlouvu o budoucí smlouvě do doby vyřešení všech formalit. Je vhodné zjistit, zda územní plán počítá s investicí tohoto druhu.

2 Přizpůsobení myčky vlastním potřebám

Přizpůsobení myčky vlastním potřebám

Proces přizpůsobení myčky vlastním potřebám začněte od určení počtu stanovišť, dle velikosti pozemku se jedná obvykle o 2 až 6 stanovišť. S poradcem si ujasněte, jaký druh myčky splní vaše očekávání. Zvažte připojení nezastřešeného stanoviště, určeného k mytí vysokých vozidel, autobusů nebo tahačů.

Nezapomeňte přizpůsobit vzhled myčky. Toho docílíte volbou druhu konstrukce, její barvy, loga, grafiky bannerů.

3 Uzavření smlouvy s výrobcem

Uzavření smlouvy s výrobcem

Na této etapě je vhodné uzavřít smlouvu s výrobcem. Můžete uzavřít smlouvu na zhotovení myčky nebo smlouvu pouze na projekt myčky, která není závazná.

Zvolte si spolehlivého výrobce! Firma BKF úspěšně působí více než 20 let. Vyrobili jsme myčky do více než 20 zemí Evropy a Asie. Celkem více než 1600 myček, a s každým měsícem je jich více. Pokud se chcete přidat k zástupu spokojených klientů, kontaktujte obchodní oddělení BKF.

4 Příprava technické dokumentace

Příprava technické dokumentace

KDO VYŘIZUJE FORMALITY

Existují dvě možnosti vyřízení formalit. Buď vše obstará projektant, nebo si vše vyřídíte sami, a s projektantem dohodnete pouze adaptaci projektu na konkrétní místní podmínky. Podepíšete smlouvu s projektantem, ve které bude určen harmonogram prací, aby nedošlo k prodlevě s realizací investice.

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Dalším důležitým bodem je stavební povolení. Nejdříve si obstaráte projektovou dokumentaci v potřebném rozsahu a na stavebním úřadu zjistíte, jaká vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a správců sítí jsou potřebná. Po jejich získání podáte žádost spolu s projektovou dokumentací, vyjádřeními, případně dalšími dokumenty na stavební úřad. Na základě toho bude zahájeno řízení. Jedná se o složitý proces a vždy záleží na konkrétním případu.

5 Způsob financování investice

Způsob financování investice

Vyřešte financování investice: vlastní prostředky, leasing, úvěr, dotace z EU.

V případě dotací z EU můžete přihlásit záměr v rámci inovačního projektu. BKF zajistí dokumenty, které dokladují inovační ráz produktů.

6 Konstrukce myčky aut

Konstrukce myčky aut

Práce na výstavbě pro přípravu stanoviště na bezkontaktní myčku aut trvá asi 1–2 měsíce. Rozsah těchto prací zahrnuje zhotovení betonové desky, přívod elektřiny, plynu, vody a kanalizace. Jakmile je zhotovena podlaha, následuje instalace obvodových stěn a vybavení, což trvá podle typu a počtu mycích stanic cca jeden týden.

7 Kolaudace myčky aut

Kolaudace myčky aut

K zahájení provozu myčky je nutný kolaudační souhlas, je tedy nutno vyzvat místní stavební úřad, který následně pozve dotčené orgány. Po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí lze zahájit provoz myčky. Ke kolaudaci dodá dodavatel technologie veškerou potřebnou dokumentaci a provede zaškolení obsluhy.

Vsaďte na BKF Přednosti spolupráce

Proveďte konfiguraci a získejte kalkulaci myčky

Konstruktér BKF
back-myjnia-noc-fx2

Co o nás říkají naši zákazníci Naše dokončené projekty

realiz-CZ-thumb-VelkeMezirice

Velké Meziříčí

dozvěte se více
lady-with-hand

Máte dotazy? Zveme ke kontaktu