28 Čvn 2023

Udržování bezchybného vzhledu vašeho vozidla, a to jak zvenčí, tak zevnitř, je naprosto nezbytné. Proto je vhodné, aby majitelé vozů pamatovali na důležitost čistoty motoru. Pravidelné čištění motoru přináší řadu výhod, mimo jiné usnadňuje odhalení úniku oleje nebo jiných kapalin, zabraňuje hromadění hořlavých nebo korozivních zbytků v součástech motoru a zvyšuje celkovou prezentaci a hodnotu vašeho vozu, zejména pokud jej hodláte v budounu prodat. Pojďme se blíže podívat na to, jak motorové prostory čistit a proč je to potřeba.

 

Čištění motorového prostoru je činnost, která je mnoho majiteli aut zkrátka zanedbávaná. Přitom se nejedná o složitý a náročný proces. Naopak. Postačí pár desítek minut a trocha snahy pro to, abyste se vyhnuli nepříjemným následkům, které jsou se znečištěným motorem spojeny.

 

Co bude potřeba k čištění motoru?

Ochrana vašeho zdraví

Hromadění nečistot a špíny na motoru představuje značné nebezpečí. Tyto částice se mohou rozstříknout nebo dostat do vzduchu, což představuje riziko pro vaše ústa a oči. Pro zajištění vaší bezpečnosti je nezbytné přijmout preventivní opatření, jako je nošení protiprachové masky, ochranných brýlí a gumových rukavic. Použitím těchto bezpečnostních protokolů se můžete při práci s motorem účinně chránit před možným poškozením.

Prostředek na odmaštění

Pro účinné odstranění nahromaděného oleje a mastnoty v motoru je ideálním řešením odmašťovač nebo čistič motoru, který je na tuto činnost přímo uzpůsoben. K dispozici jsou různé typy odmašťovačů, včetně rozpouštěcích, vodních a citrusových. Tyto odmašťovače nalezneme v různých formách, jako je sprej, gel nebo pěna.

Odmašťovače na bázi rozpouštědel řadíme mezi nejúčinnější volbu, vhodná jsou zejména pro silně znečištěné motory. Odmašťovače na bázi vody a citrusů jsou sice stejně účinné, ale nabízejí šetrnější přístup.

Odmašťovače v lahvích s rozprašovačem umožňují snadnou aplikaci pouhým nastříkáním na povrch motoru. Na druhou stranu gelové a pěnové odmašťovače lépe přilnou k povrchu a zabrání případnému odkapávání.

Tlakový čistič s nastavením nízkého tlaku

Při návštěvě myčky nebo při výběru prostředků na doma je obvyklé, že se setkáte s tlakovými čističi vybavenými nastavitelným tlakem, obvykle od nízkého po vysoký. Před zahájením procesu mytí je nezbytné zjistit, zda tuto funkci nabízí.

Zajištění využití nízkého tlaku je nanejvýš důležité. Použití vody pod vysokým tlakem představuje riziko průsaku do chráněných elektrických součástí, což může vést k uvolnění spojů a dílů. Proto je pro ochranu integrity elektrického systému vozidla zásadní dbát zvýšené opatrnosti a zvolit vhodné nastavení tlaku.

 

Tip: Víte, jak připravit své auto na zimu?

 

Vysavač, hadřík a ruční kartáč

Tyto základní čisticí nástroje hrají klíčovou roli při účinném čištění motoru. Hadřík je velmi účinný při rychlém odstraňování povrchových nečistot a zároveň pomáhá uvolňovat odolné nánosy špíny. Kromě toho se kartáč hodí k vyčištění těžko přístupných míst a štěrbin, čímž zajistí důkladnou hygienu vašemu autu.

Pokud se potýkáte s výzvou odstranit nečistoty ze složitých zákoutí, máte k dispozici různé možnosti. V těchto situacích může být obzvláště užitečné použití vysavače, stlačeného vzduchu nebo dokonce foukače listí.

Během procesu odmašťování je vhodné mít po ruce náhradní hadřík, který chrání lak vozu v případě náhodného postříkání odmašťovadlem. Některá odmašťovadla, zejména ta na bázi rozpouštědel, mohou poškodit lak vozu. Proto je nutné okamžitě setřít všechny náhodné stříkance, aby se předešlo jakýmkoliv nepříznivým účinkům.

Hadřík a kartáč jsou navíc neocenitelnými nástroji pro jemné ruční čištění elektrických součástí s minimální vlhkostí, které zajistí důkladné vyčištění bez poškození citlivých částí.

 

Jak na čištění samotného motoru?

Péče o motor vašeho vozu má zásadní význam pro jeho dlouhou životnost a výkon. Pravidelná údržba, včetně čištění motoru, je nezbytnou součástí jeho udržování ve špičkové kondici. Čištění motoru vašeho vozu pomáhá nejen odstraňovat nečistoty a špínu ale také umožňuje lepší odvod tepla a celkovou účinnost. Pojďme si ukázat, jak na to.

1. Naplánujte si čištění na ideální den

Optimální podmínky pro čištění motoru jsou především teplé počasí s nízkou vlhkostí a mírný vánek. Takové povětrnostní podmínky nejenže zajišťují ideální teplotu pro tento úkol, ale také usnadňují rychlé vysychání motoru po čištění díky dodatečné pomoci vanoucího větru.

Naplánování správného data pro tento úkon nepodceňte. Může vám to ušetřit mnoho problémů a navíc, pokud si čištění naplánujete na slunný den, půjde vám práce lépe od ruky.

2. Motor musí být chladný

Toto je opravdu důležitá část postupu. Před čištěním motoru je nutné nechat ho dostatečně vychladnout. Jedním z účinných způsobů, jak zahájit proces chlazení, je zvednutí kapoty, což napomáhá odvádění tepla. Doporučuje se poskytnout motoru několik hodin na dostatečné ochlazení.

Během doby čekání, než motor dosáhne požadované teploty, můžete svůj čas efektivně využít tím, že se budete věnovat jiným úkolům. Pokud například plánujete čištění motoru v samoobslužné mycí lince, můžete se rozhodnout pro mytí a sušení exteriéru vašeho vozu. Případně, pokud máte odmašťovací prostředek, můžete jej naředit podle pokynů uvedených na štítku.

3. Vyjměte filtr pro sání vzduchu

Abyste ochránili motor před vniknutím vody a mýdla, je nutné vyjmout filtr sání vzduchu. Většinu filtrů lze snadno odšroubovat, u některých je však nutné povolit několik svorek.

Pokud si nejste jisti správnou technikou demontáže filtru sání vzduchu, doporučujeme nahlédnout do návodu k obsluze vašeho vozu. Je nezbytné postupovat při demontáži opatrně, aby se předešlo případnému poškození, které by mohlo vést k nutnosti výměny.

Důležité je také zamezit přítomnosti vody v kapalinách motoru, což může vést k chemickým reakcím a degradaci. Pro zmírnění tohoto rizika je důležité bezpečně utěsnit víčka různých nádržek na kapaliny, jako je kapalina posilovače řízení, brzdová kapalina a chladící kapalina.

4. Odpojte svorky baterie a případně baterii vyjměte

Abyste ochránili baterii před možným poškozením vodou, doporučuje se oba kabely odpojit. Tím zabráníte nežádoucímu poškození způsobenému vniknutím vody.

Navíc, pokud je to žádoucí a proveditelné, máte možnost baterii zcela vyjmout, což umožní pohodlnější a důkladnější čištění. Je však důležité si uvědomit, že motor je možné účinně vyčistit i v případě, že se rozhodnete akumulátor nevyjmout, nebo pokud okolnosti jeho vyjmutí brání. Rozhodnutí nakonec závisí na vašich preferencích a možnostech.

5. Zakryjte všechny elektrické součásti

Aby byly elektrické komponenty chráněny před možným poškozením, je nezbytné zajistit jejich dostatečné krytí. Neslučitelnost vody a elektřiny zdůrazňuje důležitost tohoto preventivního opatření. Jde především o součástky, jako jsou řídící jednotky, pojistky, otevřené elektrické spoje atp.

K účinnému zakrytí elektrických součástí lze použít plastové sáčky nebo fólie. Je nezbytné zajistit, aby sáčky nebo fólie byly pevně na svém místě, a zabránit tak jejich odpadnutí během procesu mytí motoru.

6. Bezpečnost především

Pro zajištění vaší bezpečnosti při čištění je nutné nosit protiprachovou masku a ochranné brýle. Tato ochranná opatření zabrání nechtěnému vniknutí nebezpečných nečistot do vašich úst a očí. Kromě toho je nezbytné nosit gumové rukavice, které chrání vaše ruce před abrazivními čisticími prostředky a případnými skvrnami.

 

 

7. Odstraňte hrubé nečistoty

V motorech se hromadí různé nečistoty, například mrtvý hmyz a listí. Mezi nejčastější místa, kde se hromadí nečistoty, patří mřížky, ventilační otvory a baterie. Tyto magnety na nečistoty je nutné odpovídajícím způsobem řešit.

V případě povrchových nečistot na motoru je jednoduchým řešením použití ruční utěrky, která umožňuje jejich snadné odstranění. Pokud však jde o těžko přístupná zákoutí, lze použít alternativní nástroje, jako je vysavač, kompresor nebo foukač listí. Tyto nástroje se osvědčují při důkladném čištění těchto náročných míst.

8. Odmaštění motoru

Před použitím je nutné odmašťovač připravit podle pokynů uvedených na etiketě. Ačkoli některá odmašťovadla nemusí vyžadovat ředění, je důležité si uvědomit, že složení se může lišit a u některých výrobků je ředění přímo nutné.

Abyste usnadnili odstraňování prachu a nečistot z povrchu motoru, použijte k jejich uvolnění kartáč se syntetickými štětinami. Současně použijte vysavač k účinnému odstranění uvolněných nečistot.

Abyste zajistili rovnoměrné rozložení odmašťovacího prostředku a zabránili vzniku skvrn způsobených jeho zasycháním během procesu čištění, doporučujeme nastříkat na motor teplou vodu pomocí rozprašovače. Tento postup také minimalizuje riziko vzniku prasklin nebo deformace u dílů, které nemusely zcela vychladnout.

Při nanášení odmašťovacího prostředku začněte odspodu a postupujte směrem nahoru. Tento přístup nejenže zajistí systematický proces čištění, ale také vám pomůže udržet čistotu při práci na motoru.

Důkladně nastříkejte odmašťovač do celého motorového prostoru a věnujte zvýšenou pozornost místům náchylným k výraznému hromadění nečistot, jako jsou hadice, víčka či nádoby na kapaliny.

Použití kartáče nebo hadříku může dále pomoci při odstranění odolných nánosů v motoru. Je vhodné mít po ruce další hadřík pro případ náhodného potřísnění laku vozu odmašťovadlem. Odmašťovač nechte na motoru působit po požadovanou dobu, aby byla zajištěna jeho účinnost.

9. Drhněte a leštěte jako o závod

Úroveň znečištění motoru určuje nutnost drhnutí. Zatímco minimální znečištění nemusí vyžadovat pečlivější čištění, na některých místech, jako je například víko ventilů, se může léta hromadit odolný nános oleje a nečistot.

V takových případech se při zapracování odmašťovadla do povrchu a odstranění nahromaděných nečistot velmi osvědčuje použití malého kartáče se syntetickými štětinami (vyhněte se kovovým štětinám). V případě potřeby neváhejte použít další odmašťovadlo, abyste proces čištění zintenzivnili.

10. Opláchněte

Pokud vlastníte elektrický rozprašovač, můžete jej použít na jemné nastavení, ale postačí i obyčejná hadice. Případně můžete zvážit návštěvu nejbližší bezkontaktní kontejnerové automyčky, která může posloužit k více věcem, než jen opláchnutí.

Proces oplachování začněte důkladným navlhčením celého motorového prostoru, přičemž začněte vzadu a postupujte směrem dopředu. Cílem tohoto kroku je odstranit všechny stopy po dříve použitém odmašťovacím prostředku.

Buďte opatrní, abyste se vyhnuli přímému postříkání elektrických součástí, a dbejte na to, aby voda co nejméně pronikala do oblastí, které by mohly být náročné při dalším kroku.

11. Motor vysušte

Podobně jako při mytí karoserie je vhodné nenechat motor vyschnout přirozeně, abyste zabránili vzniku vodních skvrn, které by mohly zmařit vaši tvrdou práci. Místo toho udělejte důležitý krok a otřete jej ručními utěrkami. Použití kompresoru navíc může účinně odstranit přebytečnou vodu z těžko přístupných míst a štěrbin.

Po fázi vysoušení můžete nechat vůz přibližně pět minut běžet, což pomůže vysušit vnitřní součásti. Pokud navíc necháte kapotu otevřenou po dobu přibližně jedné hodiny, získáte další čas na důkladné vysušení motoru.

12. Dokončovací práce

Opatrně odstraňte kryty z elektrických součástí a zajistěte jejich správnou likvidaci. Elektrické součásti jemně ručně očistěte kombinací hadříků, kartáčů a mírného množství vlhkosti.

Pokud jste předtím vymontovali baterii z motoru, po důkladném vysušení všech součástí ji opět umístěte na místo a pokračujte v opětovném připojení kabelů baterie.

Existují přípravky, které slouží právě pro aplikaci po důkladném vyčištění motoru. Fungují stejně, jako odmašťovače, po nanesení je zkrátka necháte nějakou dobu působit a poté povrch setřete hadříkem. Motor pak vypadá živěji a čistěji. Tato možnost je však pouze na vás.

 

 

Proč udržovat čistý motor

Pravidelné čištění motoru vašeho vozu má značný význam z různých důvodů. Nejenže přispívá k udržovanému a opečovávanému vzhledu, což může zvýšit jeho hodnotu při dalším prodeji, ale někteří odborníci tvrdí, že čistý motor bez nečistot, špíny, mastnoty nebo oleje může podpořit optimální výkon, protože umožňuje lepší chlazení.

Výhody čistého motoru

Jednou z hlavních výhod udržování čistého motoru je zvýšení estetického vzhledu vozidla pod kapotou, což je pro potenciální kupce ojetých vozů významným přínosem. Kromě toho je s čištěním motoru spojeno několik dalších výhod, mezi něž patří např:

• Usnadnění včasné identifikace potenciálních problémů, které by mohly negativně ovlivnit výkon vozidla.
• Zajištění vzhledu motoru tím, že se zabrání hromadění nečistot, oleje a mastnoty.
• Snížení rizika vzniku koroze.
• Zajištění neomezených průchodů interiérem tím, že je udržuje bez nečistot a úlomků.
• Umožnění detekce zdrojů oleje nebo mastnoty, jako je například netěsnění víka ventilů, což pomáhá při řešení drobných úniků oleje a izolaci malých problémů.
• Prodloužení životnosti plastových součástí a pryžových hadic, protože olej a mastnota mohou urychlit jejich opotřebení. Použití odmašťovacího prostředku k odstranění nahromaděné špíny pomáhá předcházet nákladným opravám.
• Poskytnutí možnosti řidičům posoudit hladinu oleje ve vozidle a zkontrolovat řemeny příslušenství v motorovém prostoru.

Tip: Víte, co obnáší testování automobilových projektů?

Jak často čistit motor?

Doporučená frekvence čištění motoru automobilu se liší v závislosti na faktorech, jako je místo denního parkování a převládající povětrnostní podmínky. Motoroví miláčci, pobývající v oblastech s vyšší úrovní hromadění prachu a nečistot mohou vyžadovat častější čištění motoru ve srovnání s těmi v čistém prostředí.

Jako obecné vodítko lze uvést, že jedinci žijící ve městech nebo městských oblastech s minimem nečistot a úlomků na silnicích by se měli snažit čistit motor svého vozu alespoň dvakrát ročně. Naopak obyvatelé suchých oblastí, které se vyznačují značnou akumulací prachu, by měli zvážit čištění motoru přibližně každé tři měsíce.

Osoby žijící v oblastech se silnými dešťovými nebo sněhovými srážkami by navíc měly čištění motorového prostoru upřednostnit, aby zabránily hromadění nečistot způsobených těmito povětrnostními podmínkami. Přizpůsobením frekvence čištění svým konkrétním podmínkám mohou majitelé vozů účinně udržovat čistotu a optimální funkci svého motoru po celý rok.

Jsou s čištěním spojené i mechanické výhody?

Mnoho lidí se ptá na možné mechanické výhody čištění motoru. Odpověď na tuto otázku je v podstatě poměrně omezená. Hlavní výhoda čištění motoru spočívá v udržování jeho čistoty a v prevenci hromadění nečistot, úlomků a “sajrajtu”. To zase může pomoci udržet motor relativně chladnější.

Je však důležité si uvědomit, že samotné čištění nemůže vyřešit problémy spojené s přehřátým motorem. V takových případech je nezbytné zkontrolovat a řešit chladicí systém.

Stojí za zmínku, že k přehřátí motoru může dojít v důsledku různých faktorů, jako je nadměrná hmotnost, které však nesouvisí s čistotou samotného motoru.

Navíc neexistují žádné konkrétní důkazy, které by naznačovaly, že čistší motory fungují lépe než znečištěné. Používání odmašťovacích prostředků nebo čistících sprejů samo o sobě nemá přímý mechanický vliv na výkon motoru. I když tedy čistší motor nemusí přinést mechanické zlepšení, může vás potenciálně z dlouhodobého hlediska ušetřit nákladných a časově náročných oprav.

Tip: Víte, jak na havarijní pojištění auta?

 

Závěr

Pravidelné čištění vám umožní včas odhalit potenciální problémy a pomůže vám je řešit dříve, než přerostou ve velké potíže. Pomáhá také předcházet hromadění škodlivých látek, které mohou způsobit korozi součástí a bránit správnému fungování motoru.

Čistý motorový prostor navíc poskytuje příznivé prostředí pro běžné kontroly a úkony údržby. Díky jasnému přehledu o důležitých součástech a hladinách kapalin můžete zajistit optimální fungování a aktivně řešit případné problémy.

Kromě mechanických výhod může čištění motoru a motorového prostoru vzbudit pocit hrdosti na vaše vozidlo. Ukazuje to, že vám záleží na jeho dobrém stavu a investujete čas do jeho udržování ve špičkové kondici.

Nezapomeňte však při čištění na bezpečnost, a to i co se týče elektrických součástek pod kapotou. Jistotou je odpojení autobaterie a zakrytí veškerých elektrických součástí proti vniknutí vody.

Ať už jste tedy automobilový nadšenec, nebo jen někdo, kdo chce udržet hodnotu a výkon svého vozidla, pravidelné čištění motoru a motorového prostoru se vyplatí. Nejenže přispívá k celkovému zdraví vašeho vozidla, ale nabízí také klid, protože víte, že podnikáte aktivní kroky k udržení bezproblémového chodu motoru.

Pamatujte, že čistý motor je spokojený motor a spokojený motor zajišťuje plynulejší a příjemnější jízdu po mnoho let. Přejeme hodně najetých kilometrů!

Jakub Novák