23 Úno 2019

Za zimou se zavírají vrátka, jaro klepe na dveře. Tak jako se doma chystáme na velký jarní úklid, stejně tak by tomu mělo být i s automyčku. Doporučujeme provést důkladnou revizi myčky všem, bez ohledu na to, jak intenzivní byla zimní sezóna ve Vaši oblasti.

V tomto průvodci se dozvíte, na co byste si měli především dát pozor, aby Vám myčka po zimě fungovala bez nečekaných odstávek v provozu. Krok za krokem Vás provedeme procesem kontroly jednotlivých prvků. Jdeme na to!  

1. Filtry

Pro začátek navrhujeme zkontrolovat všechny filtry. Čistá voda je základní podmínkou správně fungující bezkontaktní myčky, a proto také je třeba mít jistotu, že tyto prvky fungují správně. Nečistoty ve filtrech mohou  způsobit nákladná selhání, někdy i prostoj myčky. Doporučujeme postupně zkontrolovat následující filtry: hlavní filtr na vstupu vody, filtr před osmózou, oběhový a kolektorový filtr.   

2. Čerpadla, olej a voda

Dalším důležitým bodem prohlídky by měla být čerpadla. Zejména je potřeba zkontrolovat hladinu oleje (může vyžadovat doplnění). Barva oleje nám může hodně prozradit o stavu čerpadla. Pokud má šedivou nebo mléčnou baru, může to být znamení, že čerpadlo je opotřebené a je potřeba ho vyměnit. Může, ale nemusí (na štěstí!).

Dost často se ukáže, že změna barvy oleje je spojená s opotřebovaným těsněním.

  • Olejové těsnění – u myček BKF lze snadno zjistit, jak je na tom, stačí se podívat pod čerpadla, v případě úniků se bude právě tam hromadit olej.
  • Vodní těsnění – i ty mohou být příčinou změny barvy oleje. Je nutno zkontrolovat, zda z čerpadla neuniká voda.
  • Uzávěr plnícího otvoru oleje je dalším místem, kudy by se mohla dostávat voda do oleje. Ujistěte se, že je dobře utažený. 

3. Těsnění a vysokotlaké hadice

Když už máte za sebou kontrolu filtrů a čerpadel, můžete pokračovat s kontrolou těsnění. Zde je ke kontrole několik skupin těsnění:

  • Vysokotlaké filtry,
  • Nízkotlaké filtry – každý z těchto prvků se má měnit každých cca 500 provozních hodin,
  • Tlakové ventily – životnost  je cca 250 provozních hodin.

U vysokotlakých hadic by se kontrola měla soustředit na fyzické poškození a oděrky, které mohly vzniknout po zimě. Další etapou bude kontrola těsnosti připojení hadice s otočnou spojkou v rameni, stejně jako zkontrolování samotné spojky.

4. Vysokotlaké trysky

Vysokotlaké trysky se během zimy mohou opotřebovávat rychleji, proto také je potřeba i jim věnovat trochu pozornosti během jarní revize. Nižší tlak mytí a zdeformovaný proud vody – to jsou dva zaručené signály, že s tryskami není něco v pořádku.

Znakem opotřebením může být také kruhový tvar výtokové štěrbiny. U vysokotlakých pistolí zkontrolujte jejich těsnost a proveďte generální inspekci. Pokud dojde k úniku vody z trysky navzdory uvolněné spoušti na pistoli, jedná se o poškození ventilu. Vyzkoušejte rovněž spoušť, pokud se nevrací do normální polohy, bude nutné promazání pistole.  

5. Systém cirkulace vody

Systém, který byl zapnut na období zimních mrazů, by měl být na jaře automaticky vypnut. Odstraňte ihned veškeré usazené nečistoty, které mohly zůstat v oběhu. Nenechávejte je na léto v systému. Cirkulační nádrž důkladně vyčistěte a zkontrolujte její těsnost.   

Prvním krokem by mělo být vyčištění filtru umístěného u omezovače tlaku cirkulačního čerpadla. Pak by měla následovat kontrola stavu plováku a hadice uzavřeného cirkulačního oběhu, která musí být rovněž zkontrolována z hlediska těsnosti a viditelných mechanických poškození.

6. Osmóza a tvrdá voda

Jedním z posledních bodů jarního úklidu na myčce je zkontrolování stavu osmózy. Tvrdá voda způsobuje zanesení membrány, odpovědné za reverzní osmózu, čímž se snižuje produktivita membrány, a v dalším důsledku způsobuje i její poškození a nákladnou opravu. To má také vliv na kvalitu mytí, protože tvrdá voda zanechává viditelné šmouhy na umytých vozech, a proto je důležité přivést na myčku vodu s vhodnými parametry.

6. Ještě jednou voda

Důležitým bodem, je zkontrolování změkčovače vody z hlediska úrovně soli v nádrži solanky a měření hladiny vody, která se v ní nachází. V případě nedostatku vody byste měli zkontrolovat plovák v nádrži solanky tak, abyste zajistili změkčovači možnost regenerace. Pokud změkčovač nefunguje jak má, jelikož nepozorujeme úbytek soli, nebude se regenerovat.   

7. Myčka se musí dobře prezentovat

Je samozřejmě důležité po zimě provést celkovou kontrolu myčky, ale kromě samozřejmých technických záležitostí, doporučujeme investorům, aby se postarali i o vizuální stránku myčky.  Po zimě vzhled banerů, opláštění a ovládacích panelu není zdaleka optimální a vyžaduje důkladné umytí nebo dokonce výměnu.

Věnujte také pozornost čistotě myčky uvnitř. Když jsou v zimní sezoně čerpadla a nerez ocele zasypávané práškem ponechána bez vyčištění, podléhají snadněji poškození. – říká Arkadiusz Dengusiak,  manager servisu BKF .  

Tvrdost vody by měla být kontrolována nejen při příležitosti jarního úklidu, ale systematicky, nejlépe jednou týdně. Majitel by toto měl mít na paměti zejména na jaře, to je v době, kdy myčka typicky pracuje na plné obrátky.

Provádějte na svých myčkách pravidelně servis

Všeobecně řečeno veškeré zpozorované závady, které na myčce objevíte, by měly být co nejdříve opraveny, neprokrastinujte, aby Vám porucha nepřerostla přes hlavu a způsobila delší odstavení provozu. Zadání prohlídky autorizovanému servisu je nejspolehlivějším řešením. Servis BKF poskytuje profesionální záruční i pozáruční péči, v jejíž rámci nabízí pravidelnou údržbu, odstraňování závad a telefonní konzultace.

BKF provádí servis na myčkách všech dodavatelů, takže i když máte myčku od jiného výrobce, není problém využít služeb BKF, které poskytujeme v rámci celé České republiky. Připomínáme také, že pravidelné servisní návštěvy zabraňují mnohým nákladným poruchám. Doporučujeme tedy myslet na servisní prohlídku ne pouze na jaře (kdy je potřeba prohlídky zvláště žádoucí), ale i v průběhu celého roku.


KOLIK STOJÍ AUTOMYČKA – ZEPTEJTE SE NA CENU