08 Lis 2018

Auto lze mýt celý rok, nezávisle na ročním období. Už není tak neobvyklé vidět řidiče myjící své vozy v -10 °C. Pro majitele automyček však tato sezóna přináší i povinnosti navíc. Připravili jsme pro Vás speciální příručku: Jak se starat o myčku v zimě?

Servisní prohlídky

Pokud jste to ještě neudělali, pak je nejvyšší čas začít pomýšlet, kdy naplánovat servisní prohlídku své automyčky autorizovaným servisem. Servisní prohlídky by měly být pravidelnou součástí provozu, ale pokud nejsou, zima je přesně tím obdobím, ve kterém by Vás tato služba měla zajímat.

Termoventilátory

Neměli byste rovněž zapomenout zapnout termoventilátory v zařízení. Pokud jste majitelem modulové myčky, jeden termoventilátor musí být zapnutý, tak aby ohříval takové elementy, jako jsou osmotické filtry, změkčovače a nádrž s osmotickou vodou.  Druhý termoventilátor je potřeba umístit v modulu s technikou. Postavte ho do dolní části modulu tak, aby vytvořené teplo ohřívalo čerpadla. Tímto způsobem se lze vyvarovat nebezpečí zamrzání vody v čerpadlech.

Termoventilátory by se měly v noci nastavit na maximální výkon, pokud je veliký mráz, pak i ve dne. Skvělým řešením je instalace teploměru uvnitř myčky pro kontrolu teploty. Nejlepší je ho umístit v dolní části modulu myčky.  Pokud jste majitelem kontejnerové myčky (bez vlastního ohřívání), měli byste se navíc vybavit elektrickým topením nebo větráním, vše závisí na teplotě uvnitř kontejneru.

Podlahové vytápění

Měli byste také zkontrolovat vytápění podlahy, těsnost a tlak instalace, jak rovněž vyhřívaní uvnitř modulů nebo v kontejneru. Jak by se mělo starat o podlahu, když přijde mráz? Přede vším byste neměli vypínat podlahové vytápění na myčce. Doporučuje se, aby systém fungoval nepřetržitě. Měla by se také pravidelně kontrolovat koncentrace glykolu v oběhu podlahového vytápění.  I vypnutí pouze jednoho z okruhů může vést k větším ztrátám než k potencionální výhodě spojené s úsporou plynu.  

V případě myček na LPG a topný olej by se majitelé měli ujistit, že myčce nedojde palivo. Případnému odstavení kotle z důvodů nedostatku paliva lze předejít pravidelnou kontrolou hladiny paliva v nádrži.

Připomínáme, že spotřeba všech paliv se během zimních teplot zvyšuje. Kotel by měl být v provozu nepřetržitě, nemělo by docházet k ručnímu vypínání. V případě, že dojde palivo, je potřeba zapnout kotel ručně pomocí tlačítka “reset” na kotli nebo tlačítka “alarm” na hořáku.

Filtry

Další důležitou činností je kontrola všech filtrů a rychlá výměna těch znečištěných. Tento postup zabrání zamrznutí vody ve vysokotlakém systému. Kontrola průchodnosti cirkulačního systému a zimních ventilů u tlakových pistolí je účinnou prevencí před dalšími nákladnými opravami.Měli byste rovněž zkontrolovat instalaci vodního cirkulačního systému, zejména vysokotlaké hadice a pistole, když myčka není v provozu. Mělo by se začít od kontroly cirkulační nádrže, aby jste se ujistili, že v ní nejsou žádné nečistoty, jako např. prach, papír atd.

V případě nalezení nečistot je urychleně potřeba je odstranit, protože mohou způsobit poškození cirkulačního čerpadla (sítko, kterým čerpadlo nabírá vodu se může ucpat). Celý systém cirkulace vody by měl být zcela průchozí. Nesmí dojít k situaci, ve které by se čerpadlo pracující na prázdno zadřelo, což by vedlo k přerušení cirkulačního oběhu.

Dodatečně je také dobré zkontrolovat, zda správně funguje plovák nepouštějící vodu z nádrže. Také je nutná kontrola tlaku vody v cirkulačním okruhu, v případě potřeby lze tlak zvýšit přibližně o 4 bary.

Pistole

Před zimní sezónou byste rovněž měli zkontrolovat, zda jsou namontovány zimní ventily v pistolích. K tomu je vhodné vypnout napájení myčky bez uzavření přívodu vody. Teče-li po chvíli z pistolí velmi nízkým tlakem voda, je to znamení, že zimní ventily jsou již namontovány.

Proč se starat o myčku?

Udržovaná automyčka, kterou majitel systematicky připravuje na zimní sezónu, má delší životnost. Nejlepším příkladem myčky, která funguje i během těch nejmrazivějších dnů, je myčka BKF na Sibiři, která dlouhodobě funguje bez potíží i v minusových teplotách.


KOLIK STOJÍ AUTOMYČKA – ZEPTEJTE SE NA CENU