12 Dub 2016

Blíží se jarní sezóna a spolu s ní potřeba důkladné přípravy myčky na nové roční období. Stejně jako v případě auta, je po těžké zimě potřeba provést důkladnou prohlídku myčky.

Kontrolních procedur před příchodem jara je mnoho. Navrhujeme začít od zevrubné kontroly veškerých filtrů, neboť jak víme, čistá voda je na bezkontaktní myčce základem. Veškerá znečištění mohou způsobit nákladné poruchy, a proto je to velmi důležitý krok při přípravě. Začněte od vstupního filtru a po něm postupně zkontrolujte zbylé, tedy filtr před osmózou, kolektorové filtry atd.

Dalším bodem prohlídky by měly být čerpadla. Investor by měl věnovat pozornost hladině oleje a v případě potřeby ho doplnit nebo vyměnit čerpadlo celé. Šedá nebo mléčná barva oleje značí opotřebení čerpadla. V případě, že si investor všimne takové barvy, musí nezbytně zkontrolovat olejové těsnění. Na myčkách BKF to můžete jednoduše zkontrolovat tak, že se podíváte pod čerpadla, kde se v případě netěsností nahromadí olej. V případě nestandardní barvy oleje by se měla zkontrolovat také vodní těsnění, zda nedochází k úniku vody. Majitel myčky by neměl zapomenout na uzávěr plnícího otvoru oleje. Zkontrolujte, zda je dobře utažený, poněvadž v případě netěsnosti se může dovnitř dostávat voda.  

Když už víte, v jakém stavu jsou filtry a čerpadla, měli byste přejít k těsnění. Na základě pracovního provozu byste měly vyměnit vysokotlaká i nízkotlaká těsnění (každých cca 500 provozních hodin) a tlakové ventily (každých cca 250 provozních hodin). Po těžké zimě byste měli zkontrolovat také vysokotlaké hadice. Kontrola by měla věnovat pozornost tomu, zda hadice nemají žádné škrábance nebo jiné fyzické poškození. Další etapou bude kontrola těsnosti připojení hadice s otočnou spojkou v rameni, stejně jako zkontrolování samotné spojky.

Vysokotlaké trysky jsou dalším elementem, které byste měli věnovat zvýšenou pozornost. Během zimy se mohou rychleji opotřebovat. Znakem opotřebení trysky je nižší tlak mytí a zdeformovaný proud vody. Běžný tvar výstupního otvoru trysky je obdélníkový, kruhový svědčí o opotřebení a tím i nutnosti výměny. U vysokotlakých pistolí zkontrolujte jejich těsnost a proveďte generální inspekci. Pokud dojde k úniku vody z trysky navzdory uvolněné spoušti na pistoli, jedná se o poškození ventilu.

Důležitým aspektem kontroly myčky na jaro je kontrola systému cirkulace vody. Tento systém, který byl zapnut na období zimních mrazů, by měl být na jaře automaticky vypnut. Vypnutí systému cirkulace nicméně nezbavuje majitele myčky nutnosti jeho důkladné prohlídky. Pokud se v systému nachází jakékoli nečistoty, odstraňte je. Pamatujte, že byste na léto v systému neměli nechávat usazené nečistoty. Kromě toho je nutné důkladně vyčistit cirkulační nádrž a zkontrolovat její těsnost. Prvním krokem by mělo být vyčištění filtru umístěného u omezovače tlaku cirkulačního čerpadla. Dalším krokem je kontrola stavu plováku a hadice uzavřeného cirkulačního oběhu, která musí být rovněž zkontrolována z hlediska těsnosti a viditelných mechanických poškozeních.  

Jedním z posledních bodů jarního úklidu na myčce je zkontrolování stavu osmózy. Tvrdá voda způsobuje zanesení membrány, odpovědné za reverzní osmózu, čímž se snižuje produktivita membrány, a v dalším důsledku způsobuje i její poškození a nákladnou opravu. To má také vliv na kvalitu mytí, protože tvrdá voda zanechává viditelné šmouhy na umytých vozech, a proto je důležité přivést na myčku vodu s vhodnými parametry.

Poslední, ale velmi důležitý bod, je zkontrolování změkčovače vody z hlediska úrovně soli v nádrži solanky a měření hladiny vody, která se v ní nachází. V případě nedostatku vody byste měli zkontrolovat plovák v nádrži solanky tak, abyste zajistili změkčovači možnost regenerace. Tvrdost vody by měla být kontrolována nejen při příležitosti jarního úklidu, ale systematicky, nejlépe jednou týdně. Zejména na jaře, kdy myčka typicky pracuje na plné obrátky, by to majitel myčky měl mít na paměti.

Na konec stojí za zmínku, že veškeré závady, které na myčce objevíte, by měly být co nejdříve opraveny. Zadání prohlídky autorizovanému servisu je nejspolehlivější řešení. Servis BKF poskytuje profesionální záruční i pozáruční péči, v jejíž rámci nabízí pravidelnou údržbu, odstraňování závad a telefonní konzultace. BKF provádí servis na myčkách všech dodavatelů, takže i když máte myčku od jiného výrobce, není problém využít služeb BKF, které poskytujeme v rámci celé České republiky. Připomínáme také, že pravidelné servisní návštěvy zabraňují mnohým nákladným poruchám. Doporučujeme tedy myslet na servisní prohlídku ne pouze na jaře (kdy je potřeba prohlídky zvláště žádoucí), ale i v průběhu celého roku.