18 Pro 2017

Otevření myčky může být docela komplikovaný proces, je třeba se postarat a dohlídnout na spoustu věcí. Tento článek pojednává o chybách, kterých se dopouštějí investoři během spouštění vlastní bezkontaktní myčky.

  1. Úspory na příslušenství – prakticky každé osvědčené a  spolehlivé řešení má dostupnou levnější, ekonomičtější verzi. Často se ale ukáže, že volba nejlevnější cenové nabídky, bude mít za následek jedině pouhé zdání úspory zjevných vstupních nákladů. Šetření se může odrazit při kvalitě mytí vozů nebo při (zaklepat!) poruchách myček a to se jistě následně odrazí v menších příjmech. Každý prostoj v provozu zařízení zmenšuje Váš zisk.
  2. Neověřená a nespolehlivá společnost – rozhodnutí o navázaní spolupráce s neověřenou nebo nespolehlivou společností může mít důsledky v budoucnu. Obvykle se jedná o nedostatečný nebo nekvalifikovaný servis (čekáte dlouho na opravu, společnost nemá vlastní servisní podporu a často se stává, že musí pořizovat náhradní díly, protože je nemá u sebe na skladu).  Stojí za to ujistit se, že společnost, se kterou chceme spolupracovat je již delší čas (několik let) na trhu a má dlouholeté stále se vracející zákazníky. Jejich reference budou nejlepší vizitkou jejich podnikání.

  3. Varianta nezbytné minimum – podobně jako v 1. bodě, nová myčka může být pro klienty málo atraktivní, zejména pokud se v oblasti vyskytují již podobné služby. Neschopnost přizpůsobit svou nabídku potřebám trhu, je samozřejmě na škodu. Pokud budete nabízet totéž co konkurence, potom to pro potencionální klienty  může být nedostačující motivace k umytí auta právě u Vás, natož pravidelné návštěvě vašeho zařízení.
  4. Bez možnosti vylepšování – některá zvolená výbava automyčky prakticky nedovolí její další vylepšování  nebo rozšíření funkčnosti. To se může stát problematické v případě, že budete chtít v budoucnosti přidat další vylepšení např. platbu kartou. Již při výběru společnosti se má cenu ptát, zda a jaká je možnost rozšíření a zavedení dalších zlepšení.
  5. Pouze mince – jsme již za polovinou druhé dekády XXI století a klientela čeká, že nová automyčka bude moderní a že bude běžné možné platit bezhotovostně kartou nebo mobilní aplikací. Výhradní platba mincemi  (plus chybějící měnička na myčce) může být pro mnoho klientů zklamáním.  Nedovolte, aby u Vás k takové situaci docházelo.
  6. Chybějící marketing – každý podnik nemusí vést rozsáhlou marketingovou kampaň, ale předpoklad, že si Vás zákaznici vyhledají sami, může jednoduše vést ke zklamání. Měli byste se postarat o základní online marketing, tj. webové stránky, facebookový profil, optimalizace webu pro vyhledávače,  viditelný kontakt s majitelem nebo vedoucím automyčky.
  7. Chybějící pravidelné servisní prohlídky – se odráží především ve kvalitě mytí a poruchovosti automyček. To nebývá nikdy dobrým lákadlem pro zákazníky. Pravidelný servis umožňuje včasné odhalení opotřebených součástek a následnou eliminaci prostojů spojených s poruchami zařízení. Říká se: “Jaké si to uděláš, takové to máš” a tohle sedí dokonale i v případě automyček.

  8. Nechuť se rozvíjet – pokud se v krátkém čase ukáže, že se Vašemu podnikání daří dobře, možná byste měli začít přemýšlet o dalších investicích, které Vám mohou zvýšit příjmy myčky. V mnoha případech rozšíření nabídky služeb o další mycí programy (např. kartáč nebo aktivní pěna), či pořízení vysavače pro vnitřní čištění, často zvýší útratu zákazníka na myčce. Jakákoliv přidaná hodnota podpoří Vaši konkurenceschopnost ve Vašem okolí.
  9. Chybějící podpora ze strany společnosti – když rozhodujete o spolupráci, stojí za to se ujistit, že Vám společnost, se kterou chcete spolupracovat, přidělí kontaktní osobu, která s Vámi bude řešit problémy spojené s myčkou, vyřizovat objednávky na mycí prostředky či náhradní díly apod. Určitě se v procesu pořizování či provozu objeví spousta otázek a budete potřebovat podporu společnosti.

KOLIK STOJÍ AUTOMYČKA – ZEPTEJTE SE NA CENU