blog-head-oferta

Montáž myčky krok za krokem

INVESTIČNÍ PROCES Montáž myčky krok za krokem

1 Volba nejlepší lokality

Volba nejlepší lokality

Atraktivní lokalita

První problém, kterému je třeba věnovat pozornost, je umístění. Pro výstavbu myčky je nutný vhodný pozemek. Pozemek vhodný pro výstavbu myčky musí splňovat tři základní kritéria: napojení na inženýrské sítě, atraktivní lokalita a dostatečný prostor pro vybudování objektu. Nejpříznivější situace pro majitele je, pokud již má pozemek, na kterém jeho podnikání prosperuje, např. obchod, čerpací stanici, stanice technické kontroly vozidel nebo dílna. V takové situaci investor ušetří nejen na koupi pozemku, ale také na připojení inženýrských sítí, které jsou nezbytné pro výstavbu myčky. A navíc se oba podniky budou navzájem pohánět. Je třeba mít na paměti, že atraktivní pozemek by se měl nacházet v blízkosti hustě zalidněných oblastí nebo rušných silnic. Výhodou myčky je také dobrá viditelnost objektu a snadný přístup.

Aby byl pozemek považován za atraktivní pro výstavbu bezdotykové myčky, měl by splňovat co nejvíce následujících hodnotících kritérií:

 • poloha v blízkosti hustě zalidněných oblastí, jako je centrum města, sídliště rodinných domů, panelové domy, města nad 5 000 obyvatel,
 • umístění u hlavních silnic, dopravních tepen, na křižovatkách, kruhových objezdech; v objektech, které zvyšují atraktivitu, jako jsou: čerpací stanice, plynové stanice, nákupní centra, hypermarkety, obchody, diagnostické stanice atd.,
 • dobrá viditelnost objektu,
 • snadný přístup, možnost odbočení vpravo a vlevo,
 • přiměřená plocha pozemku, abyste si mohli zřídit myčku s možností průjezdu, což zvyšuje pohodlí uživatelů.

Dostatečný prostor

V následující tabulce je přehled minimální plochy pro výstavbu samoobslužné myčky v závislosti na počtu stanovišť a počtu vysavačů.

Typ myčky Plocha objektu Velikost pozemku s přístupem
Dvě stanoviště 60 m2 470 m2
Tři stanoviště 90 m2 560 m2
Čtyři stanoviště 120 m2 650 m2
Kontejner pro 4 stanoviště 135 m2 695 m2
Pět stanovišť 150 m2 740 m2
Kontejner pro 5 stanovišť 165 m2 785 m2
Šest stanovišť 180 m2 830 m2
Kontejner pro 6 stanovišť 195 m2 875 m2

Navíc je možné na území myčky umístit vysavač. Předpokládáme, že jedno stanoviště k čištění interiéru vozu je 20 m2, tj. ke každému místu připočítáme 20m2 plus příjezd.

SMLOUVA

Jakmile si investor vybere vhodný pozemek, je třeba přistoupit k formalitě jakou je podpis kupní nebo pachtovní smlouvy. Při podpisu smlouvy je třeba mít na paměti, že výstavbu myčky musí schválit příslušný orgán územního plánování, tedy starosta nebo primátor města. Proto se vyplatí uzavřít s majitelem pozemku podmíněnou kupní nebo nájemní smlouvu, která vstoupí v platnost až po splnění podmínek zástavby. Stojí za to si ověřit, zda územní plán pro danou oblast umožňuje výstavbu tohoto typu investice (pokud se na oblast nevztahuje územní plán, měli byste požádat o podmínky výstavby).

2 Přizpůsobení myčky vlastním potřebám

Přizpůsobení myčky vlastním potřebám

Proces přizpůsobení myčky vašim potřebám začněte výběrem počtu stanovišť, a to v závislosti na velikosti pozemku, který máte. Obvykle se jedná o 2 až 6 stanovišť. Společně s poradcem zvažte, jaký typ myčky splní vaše očekávání. Pak si vyberte potřebné doplňky z nabídky BKF – například měničku, bezhotovostní platební systém a doplňkové systémy optimalizující provoz myčky. Zvažte také přidání venkovního stanoviště pro mytí vyšších dodávek, autobusů a tahačů.

Nezapomeňte také přizpůsobit vzhled myčky. Můžete to udělat výběrem typu konstrukce, jejího barevného provedení, loga, grafiky bannerů.

3 Uzavření smlouvy s výrobcem

Uzavření smlouvy s výrobcem

Na této etapě je vhodné uzavřít smlouvu s výrobcem. Můžete uzavřít smlouvu na zhotovení myčky nebo smlouvu pouze na projekt myčky, která není závazná.

Zvolte si spolehlivého výrobce! Firma BKF úspěšně působí již více než 20 let. Vyrobili jsme myčky do více než 20 zemí Evropy a Asie. Celkem více než 1600 myček, a s každým měsícem je jich více. Pokud se chcete přidat k zástupu spokojených klientů, kontaktujte obchodní oddělení BKF.

4 Příprava technické dokumentace

Příprava technické dokumentace

KDO VYŘIZUJE FORMALITY

Existují dvě možnosti vyřízení formalit. Buď vše obstará projektant, nebo si vše vyřídíte sami, a s projektantem dohodnete pouze adaptaci projektu na konkrétní místní podmínky. Podepíšete smlouvu s projektantem, ve které bude určen harmonogram prací, aby nedošlo k prodlevě s realizací investice.

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Dalším důležitým bodem je stavební povolení. Nejdříve si obstaráte projektovou dokumentaci v potřebném rozsahu a na stavebním úřadu zjistíte, jaká vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a správců sítí jsou potřebná. Po jejich získání podáte žádost spolu s projektovou dokumentací, vyjádřeními, případně dalšími dokumenty na stavební úřad. Na základě toho bude zahájeno řízení. Jedná se o složitý proces a vždy záleží na konkrétním případu.

5 Způsob financování investice

Způsob financování investice

Vyřešte financování investice: vlastní prostředky, leasing, úvěr, dotace z EU.

6 Výstavba a montáž myčky

Výstavba a montáž myčky

Práce na výstavbě pro přípravu stanoviště na bezkontaktní myčku aut trvá asi 1–2 měsíce. Rozsah těchto prací zahrnuje zhotovení betonové desky, přívod elektřiny, plynu, vody a kanalizace. Jakmile je zhotovena podlaha, následuje instalace obvodových stěn a vybavení, což trvá podle typu a počtu mycích stanic cca jeden týden.

7 Kolaudace myčky aut

Kolaudace myčky aut

K zahájení provozu myčky je nutný kolaudační souhlas, je tedy nutno vyzvat místní stavební úřad, který následně pozve dotčené orgány. Po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí lze zahájit provoz myčky. Ke kolaudaci dodá dodavatel technologie veškerou potřebnou dokumentaci a provede zaškolení obsluhy.

Automyčka šitá na míru Vyberte konfiguraci Vaší automyčky a získejte nabídku

 • ico-gray-stoper

  Reagujeme rychle

 • ico-gray-handshake

  Bez zprostředkovatelů

 • BKF Mainpage Icons GRAY-19

  Nabídka je nezávazná

 • raporty

  Nabídka na základě Vašich potřeb

sun moon
konstruktor-pruvodce