Kalkulačka rentability

Odhadněte si sami náklady a výnosy, kterých lze dosáhnout s investicí do bezdotykové myčky. Naše kalkulačka (beta verze) vám umožní upravit všechny relevantní vstupní parametry podle potřeby. Pro oddělovač desetinných míst použijte “

Výchozí hodnot jsou navrhované hodnoty získané z výzkumu nebo poskytnuté výrobci. Použitím kalkulačky uživatel potvrzuje, že se seznámil s ustanoveními pravidel a souhlasí s nimi.

Plánované parametry myčky

počet stanovišť  
počet aut za den na 1 stanoviště / na celou myčku / 140  
náklady na 1 impulz  
doba trvání 1 impulzu sek. 30 sek. obnovit výchozí
waluta  
kondenzační kotel  
přepočítat

Počet impulzů, které potřebuje zákazník myčky k umytí vozu

obnovit výchozí

program 0 Aktivní pěna 0
program 1 Aktivní pěna 1
program 2 Hlavní mytí 3
program 3 Oplach 2
program 4 Konzervace polymerem 2
program 5 Leštění (sušení) 2
  Celkem 10 imp.
přepočítat

Rentabilita při dané obsazenosti

celkové výnosy za jedno mytí (s DPH) 0,37
procentuální obsazenost myčky 0,49
měsíční výnosy za jedno stanoviště (s DPH) 0,17
měsíční výnosy z celé myčky (s DPH) 0,17
odhadované měsíční náklady na servis (s DPH) 0,46
odhadované měsíční náklady na servis (s DPH) 0,11
měsíční zisk (s DPH) 7,00
podíl nákladů 1,97
Náklady na materiál
náklady na chemické prostředky (s DPH)(1) obnovit výchozí
  balení cena s DPH (se slevou) základní cena s DPH (bez slevy) výchozí hodnoty
Alux 10 l 145.85 194.46
Lite Foam 20 l 123.36 164.49
Powder FF 25 kg 213.75 285
Prima Wax 20 l 370.68 494.25
Sůl 25 kg 35.00 26.25
Sleva na chemické prostředky %   Przelicz
náklady na energie (s DPH) obnovit výchozí
  jedn. cena s DPH výchozí hodnoty
voda – včetně odpadní (2) / m³ 9.06 obnovit výchozí
plyn (2) / m³ 1.37 obnovit výchozí
elektrická energie (2) / kWh 0.46 obnovit výchozí
svoz odpadu (2) jedn. 180 obnovit výchozí
fixní náklady – měsíční (s DPH) obnovit výchozí
hlídač / personál 0 obnovit výchozí
ostraha 100 obnovit výchozí
pronájem pozemku 0 obnovit výchozí
leasing 0 obnovit výchozí
náklady na odvoz a likvidaci obsahu separátoru 200 obnovit výchozí
jiné 0 obnovit výchozí
pravidelné náklady (s DPH) obnovit výchozí
prohlídka (pro celou myčku)(3) 1,722 obnovit výchozí
Przelicz

1 ceny chemie za den 01.06.2019
2 orientační ceny (1.06.2019)
3 vypočteno podle vzorce: počet stanovišť * 250 + DPH

Czas mycia dla poszczególnych programów
    wartości domyślne
Program 0 Oprysk Felg sek. 50 sek. obnovit výchozí
Program 1 Aktywna piana sek. 50 sek. obnovit výchozí
Program 2 Mycie sek. 50 sek. obnovit výchozí
Program 3 Spłukiwanie sek. 50 sek. obnovit výchozí
Program 4 Woskowanie sek. 50 sek. obnovit výchozí
Program 5 Nabłyszczanie sek. 50 sek. obnovit výchozí
Przelicz
Parametry mytí a myčky
    výchozí hodnoty
ustawiona ilość Aluxa % 0.34 % obnovit výchozí
nastavené množství aktivní pěny % 0.56 % obnovit výchozí
nastavené množství prášku % 0.14% obnovit výchozí
nastavené množství polymeru % 0.20% obnovit výchozí
nastavené množství leštidla % 0,01% obnovit výchozí
průtok vody l/min 11 l/min obnovit výchozí
účinnost kotle (kondenzační) % 88 % obnovit výchozí
spotřeba elektrické energie (modul)) kW/h 2.5 kW/h obnovit výchozí
výhřevnost plynu (1) kcal/m³ 8160 kcal/m³ obnovit výchozí
teplota vody na vstupu °C 10°C obnovit výchozí
teplota vody na výstupu °C 60°C obnovit výchozí
spotřeba soli za měsíc pro 1 stanoviště [25 kg] szt. 1 szt. obnovit výchozí
množství plynu k vytápění 1 stanoviště v zimě (2) m3 750 m3 obnovit výchozí
svoz odpadu (měsíčně) krát 2 obnovit výchozí krát
Przelicz
Servis
četnost prohlídek ročně 4 obnovit výchozí
provozní / servisní náklady – přibližně (podle obratu) % 4 % obnovit výchozí
Przelicz

1 teoretická hodnota udaná výrobcem
2 přibližná hodnota (úzce závislá na převládajících teplotách)

  náklady na 1 impulz počet impulzů celkem
Koszt Programu 0 – Oprysk Felg 1 1 0,37
Náklady na Program 1 – Aktivní pěna 1 1 0,37
Náklady na Program 2 – Hlavní mytí 1 1 0,49
Náklady na Program 3 – Oplach 1 1 0,17
Náklady na Program 4 – Konzervace polymerem 1 1 0,46
Náklady na Program 5 – Leštění – Sušení 1 1 0,11
Celkem (s DPH) 0,11 zł 5 0,11 zł

Výpočet nákladů na 1 impulz

program 0OPRYSK FELG
  počet náklady vzorec
spotřeba vody 9,17 l 0,07 průtok vody * doba použití programu
spotřeba elektrické energie 0,03 kW 0,02 zużycie prądu (moduł BKF CarWash) * czas użycia programu
Alux 28,33 ml 0,21 ustawiona ilość Alux * zużycie wody
Celkem (s DPH) 0,37  
program 1Aktivní pěna
  počet náklady vzorec
spotřeba vody 9,17 l 0,07 průtok vody * doba použití programu
spotřeba elektrické energie 0,03 kW 0,02 spotřeba energie (modul BKF CarWash) * doba použití programu
spotřeba chemikálií 46,67 ml 0,29 nastavené množství aktivní pěny * spotřeba vody
Celkem (s DPH) 0,37  
program 2Hlavní mytí
  počet náklady vzorec
spotřeba vody 18,33 l 0,14 průtok vody * doba použití programu
spotřeba elektrické energie 0,07 kW 0,03 zł spotřeba energie (modul BKF CarWash) * doba použití programu
spotřeba plynu 0,13 m³ 0,12 zł průtok vody * rozdíl vstupních a výstupních teplot * doba použití programu / (výhřevnost plynu * účinnost kotle)
spotřeba prášku 23,33 g 0,12 nastavené množství prášku * spotřeba vody
Celkem (s DPH) 0,49  
program 3Oplach
  počet náklady vzorec
spotřeba vody 18,33 l 0,14 průtok vody * doba použití programu
spotřeba elektrické energie 0,07 kW 0,03 spotřeba energie (modul BKF CarWash) * doba použití programu
Celkem (s DPH) 0,17  
program 4Konzervace polymerem
  počet náklady vzorec
spotřeba vody 9,17 l 0,07 průtok vody * doba použití programu
spotřeba elektrické energie 0,03 kW 0,02 spotřeba energie (modul BKF CarWash) * doba použití programu
spotřeba plynu 0,06 m³ 0,06 průtok vody * rozdíl vstupních a výstupních teplot * doba použití programu / (výhřevnost plynu * účinnost kotle)
spotřeba chemikálií 16,67 ml 0,31 nastavené množství chemikálií * spotřeba vody
Celkem (s DPH) 0,46  
program 5Leštění – Sušení
  počet náklady vzorec
spotřeba demineralizované vody 9,17 l 0,07 průtok demineralizované vody * doba použití programu
spotřeba elektrické energie 0,03 kW 0,02 spotřeba energie (modul BKF CarWash) * doba použití programu
spotřeba chemikálií 0,08 ml 0,01 nastavené množství chemikálií * spotřeba vody
Celkem (s DPH) 0,11  

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ KALKULAČKY RENTABILITY

BKF MYJNIE Sp. z o.o.

§ 1.

Pojmy použité v těchto Pravidlech znamenají:

 1. BKF Myjnie – společnost „BKF Myjnie“ sp. z o.o. se sídlem v Skarbimierzycích.
 2. Kalkulačka – Kalkulačka rentability investic do bezdotykových myček, která je umístěná na webových stránkách BKF Car Wash.
 3. Investor – subjekt, který používá kalkulačku.
 4. Pravidla – tato „Pravidla pro používání kalkulačky rentability „BKF Myjnie Sp. z o.o.“
§ 2.
 1. Kalkulačka poskytuje investorovi možnost odhadnout rentabilitu investic do bezdotykových myček na základě konkrétních údajů zadaných společností BKF Myjnie nebo investorem.
 2. Použití kalkulačky je možné pouze po schválení obsahu těchto Pravidel.
 3. Použití Kalkulačky nevyžaduje poskytnutí žádných osobních údajů nebo jiných údajů, na které se vztahuje právní ochrana.
§ 3.
 1. Výsledky kalkulace, zejména očekávané výnosy, náklady a zisky, jsou ilustrativní a založené na odhadech, proto společnost BKF Myjnie nezaručuje, že jich investor dosáhne.
 2. Inwestorowi nie przysługują żadne żądania ani roszczenia względem BKF Myjnie w związku z zastosowaniem się do wyliczeń Kalkulatora.Investor nemá právo uplatňovat jakékoli požadavky nebo nároky vůči společnosti BKF Myjnie v souvislosti s použitím výpočtů Kalkulačky.
§ 4.
 1. Společnost BKF Myjnie nenese odpovědnost za správné fungování Kalkulačky ani za správné fungování webových stránek uvedených v § 2 odstavec 1.
 2. Investor nemá právo uplatňovat jakékoli požadavky nebo nároky vůči společnosti BKF Myjnie v souvislosti s nefunkčností nebo nesprávnou funkčností Kalkulačky, anebo nefunkčností nebo nesprávnou funkčnosti webových stránek uvedených v odstavci výše.

Automyčka šitá na míru Vyberte konfiguraci Vaší automyčky a získejte nabídku

 • ico-gray-stoper

  Reagujeme rychle

 • ico-gray-handshake

  Bez zprostředkovatelů

 • BKF Mainpage Icons GRAY-19

  Nabídka je nezávazná

 • raporty

  Nabídka na základě Vašich potřeb

sun moon
konstruktor-pruvodce