slider-noc

Zásady ochrany osobních údajů

Administrátorem dat je:

„BKF Myčky“ společnost s ručením omezeným se sídlem v Praze (Jinonická 804/80, 158 00, Praha), sp. zn. C 257113 vedená u Městského soudu v Praze (DIČ: CZ03256138, IČ: 03256138, zastoupená Piotrem Rosparou, jednatelem společnosti), dále jen BKF.

Účel zpracování

Data jsou zpracovávána v nezbytném rozsahu a výhradně za účelem poskytování služeb prostřednictvím systémů, webových stránek a aplikací společnosti BKF, zejména:

 1. za účelem vedení zákaznického účtu v souvislosti s uzavřením a realizací Smlouvy o poskytování služeb (Účet) nebo podnikáním kroků na žádost budoucího zákazníka před jejím uzavřením,
 2. za účelem přijetí Objednávky / Rezervace, potvrzení jejího podání a realizace uzavřené smlouvy,
 3. uzavření a realizace Kupní smlouvy nebo Smlouvy o rezervaci,
 4. přijímání a vyřizování reklamací,
 5. realizace běžného kontaktu, zejména za účelem odpovědi na vaše dotazy,
 6. provádění soutěží, zejména výběr vítězů a realizace cen,
 7. prezentace reklamy, nabídek, informací nebo propagace (slev) týkajících se produktů nebo služeb Správce, určených pro všechny příjemce, včetně služby newsletter,
 8. provedení hodnocení a analýzy aktivity a informací o zákazníkovi, včetně v rámci automatizovaného zpracování osobních údajů (profilování), za účelem prezentace obecných nabídek nebo propagace (slev na produkty nebo služby Správce), určených pro všechny příjemce, upravené podle zájmů daného zákazníka bez vlivu na jeho rozhodnutí,
 9. tržní a statistická analýza,
 10. vymáhání pohledávek a obrana proti nárokům stran a třetích osob,
 11. plnění právních povinností vyplývajících z předpisů, např. daňových a účetních,
 12. vedení korespondence se zákazníky, včetně formulářů a dotazníků.

Druh dat

Druh osobních údajů, které může správce zpracovávat, zahrnuje zejména:

 1. údaje zákazníků a jejich zaměstnanců, tj. jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, město, země, adresa bydliště/pracoviště/sídla, DIČ,
 2. osobní údaje poskytnuté za účelem účasti v soutěžích, využití kontaktního formuláře nebo poskytnuté během podávání reklamace, tj. jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, město, země, adresa bydliště/pracoviště/sídla, DIČ,
 3. údaje získané na základě aktivit zákazníka na internetu nebo v mobilních aplikacích, včetně údajů získaných prostřednictvím webového portálu, aplikací nebo jiných komunikačních kanálů se zákazníkem, s využitím technologie cookies a podobných technologií.

Základ zpracování osobních údajů

Správce zpracovává data v souladu se zákonem, shromažďuje je pro určité, zákonné účely a nepodrobuje je dalšímu zpracování v rozporu s těmito účely. Údaje jsou shromažďovány pouze v rozsahu, který je přiměřený a nezbytný k účelům, pro které jsou zpracovávány. Správce neprovádí zpracování osobních údajů ve zvláštních kategoriích.

Osoba, kterou se údaje týkají, má právo požadovat od správce přístup k obsahu svých osobních údajů, právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování a také právo podat námitku proti zpracování v případech stanovených zákonem, a také právo na přenos svých údajů. Osoba, kterou se údaje týkají, má také právo podat stížnost orgánu dozoru, pokud zjistí, že zpracování jejích osobních údajů bylo provedeno v rozporu se zákonem. Pokud je zpracování prováděno na základě souhlasu klienta, má právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu však neovlivní zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale může být například nutné pro podání objednávky a její účtování (uzavření a provedení kupní smlouvy) nebo pro registraci účtu. Rozsah vyžadovaných údajů pro uzavření příslušné smlouvy je vždy předem uveden na webovém serveru (označují se údaje, jejichž poskytnutí je nezbytné k uzavření smlouvy/nebo k využití určité funkce) nebo v rámci jiných komunikačních kanálů. Neposkytnutí osobních údajů může mít za následek nemožnost efektivně provést výše uvedené činnosti.

Pro účely prezentace obecných reklam, nabídek nebo slev, určených pro všechny klienty a přizpůsobených zájmům konkrétního uživatele, může správce prohlížet jeho preference, například analýzou toho, jak často navštěvuje webový server a jaké produkty ho zajímají. Toto umožňuje lepší porozumění očekáváním klienta a přizpůsobení se jeho potřebám, aniž by to zásadně ovlivnilo jeho rozhodnutí. Díky používání pokročilých technologií správce často provádí výše uvedené akce automatizovaně, což umožňuje odesílat aktuální obsah a klient se s ním může rychle seznámit.

Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme do doby smazání vašeho účtu v našem systému. Smazání účtu může proběhnout na váš požadavek, ale také v případě, kdy odvoláte svůj souhlas s zpracováním vašich dat, kdy vznášíte námitku proti zpracování vašich osobních údajů, nebo když požádáte o jejich smazání.

V našich systémech zůstanou pouze archivní informace o transakcích, které jste s námi uzavřeli, a jejichž uchovávání je spojeno např. s nároky, které vám mohou vzniknout, např. z titulu záruky, stejně jako v souvislosti s právními předpisy, které nás zavazují.

Nahrávání telefonních hovorů

 1. Nahrávání telefonních hovorů je prováděno za účelem zajištění nejvyšší kvality poskytovaných služeb.
 2. Všechny příchozí i odchozí hovory jsou monitorovány.
 3. Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas osoby, která hovor iniciovala, vyjádřený pokračováním v hovoru, nebo souhlas udělený ve formuláři pro poptávkový dotaz (konfigurátor mycího zařízení).
 4. Nahrávky jsou uchovávány po dobu 30 dnů.
 5. V případě, kdy nahrávky slouží jako důkaz v řízení prováděném na základě zákona, nebo pokud administrátor obdržel informaci, že mohou sloužit jako důkaz v řízení, prodlužuje se lhůta až do právně závazného ukončení řízení.
 6. Nahrané hovory budou poskytnuty pouze osobám a orgánům k tomu oprávněným.

Příjemci dat

Každýkrát seznam příjemců osobních údajů zpracovávaných administrátorem vyplývá zejména z rozsahu služeb, které klient využívá.

Seznam příjemců dat také vyplývá ze souhlasu klienta nebo z právních předpisů a je upřesňován v důsledku akcí prováděných klientem na webovém portálu a v aplikaci. V zpracování osobních údajů v omezeném rozsahu se mohou podílet partneři BKF, zejména ti, kteří technicky pomáhají efektivně provozovat webový portál nebo aplikaci, např. poskytovatelé hostingových nebo IT služeb, dopravci nebo zprostředkovatelé, kteří realizují zásilky objednávek, subjekty provádějící elektronické platby nebo platby platební kartou na webovém portálu a v aplikaci, firmy, které servisují software, podporují administrátora v marketingových kampaních, stejně jako poskytovatelé právních a poradenských služeb.

Cookies

Webové stránky používají soubory „cookies“. Cookies jsou malé soubory, které umožňují zařízení používanému pro prohlížení internetu (např. počítač, smartphone atd.) ukládat konkrétní informace týkající se používaného zařízení. Informace uložené v souborech cookies se používají mimo jiné pro reklamní a statistické účely a také k přizpůsobení našich služeb vašim individuálním potřebám. Nastavení týkající se cookies můžete změnit ve svém internetovém prohlížeči. Pokud tato nastavení zůstanou beze změny, soubory cookies budou uloženy v paměti vašeho zařízení. Změna nastavení souborů cookies může omezit funkčnost webové stránky.

Pluginy

Na webových stránkách a v aplikacích mohou být zásuvné moduly (plug-in) od jiných poskytovatelů elektronických služeb, např. portálů Facebook, Instagram nebo Google. Elektronické služby poskytované těmito firmami jsou založeny na pravidlech stanovených v obchodních podmínkách těchto portálů, zatímco pravidla o ochraně soukromí jsou stanovena v zásadách ochrany soukromí platných na těchto portálech.

Prohlášení o ochraně dat v Google Analytics

Naše stránky mohou využívat mechanismy analýzy webových služeb společnosti Google Inc.: Google Analytics, Google Double Click, Google Tag Manager, které používají soubory cookies, jež umožňují analýzu způsobu používání webových stránek. Informace shromážděné pomocí souborů cookies jsou předávány na servery Google. Uživatel může blokovat ukládání souborů cookie v internetovém prohlížeči. Avšak v takovém případě nebude možné plně využít všechny funkce webové stránky.

Kontakt v otázkách osobních údajů

Veškerá oznámení nebo požadavky týkající se osobních údajů můžete nám sdělovat prostřednictvím:

 1. E-mailových zpráv na adresu: obchod@bkfcarwash.cz.
 2. Písemně na adresu: BKF Myčky s.r.o., Jinonická 804/80, 158 00 Praha.