Montáž myčky aut krok za krokem aneb průvodce pro prodej automyček

Prodej automyček je v současné době na vzestupu. Každá benzínová pumpa by měla poskytovat standard pro všechny řidiče. A samozřejmě nejenom benzínové pumpy, ale i společnosti, které vlastní rozsáhlý vozový park nebo velká nákupní centra, kde se shromažďuje větší množství zákazníků. Námi nabízený prodej automyček vám komfortní služby na vysoké úrovni.
Pozemek pro výstavbu samoobslužné myčky by měl splňovat dvě základní kritéria: atraktivní místo a dostatečný prostor.

Aby byl pozemek považován za atraktivní pro výstavbu bezkontaktní myčky aut, měl by splňovat mnohá následující kritéria:

  • místo v blízkosti velkých shromaždišť osob, např. centrum města, obytné domy, bloky, města nad 5 000 obyvatel,
  • místo podél větších ulic a silnic, na křižovatkách, kruhových objezdech, v místech atraktivních objektů, např. čerpací stanice, hobbymarkety, nákupní střediska, supermarkety, atd.
  • dobrá viditelnost objektu,
  • snadný přístup, jednoduchá možnost příjezdu i odjezdu,
  • vhodná plocha pozemku, ideální je průjezdná varianta

V následující tabulce je přehled minimální plochy pro výstavbu samoobslužné myčky v závislosti na počtu stanovišť a počtu vysavačů.

Typ myčkyPlocha objektuVelikost pozemku s přístupem
Dvě stanoviště 60 m2 270 m2
Tři stanoviště 90 m2 360 m2
Čtyři stanoviště 120 m2 450 m2
Kontejner pro čtyři stanoviště 150 m2 540 m2
Pět stanovišť 150 m2 540 m2
Kontejner pro pět stanovišť 180 m2 630 m2
Šest stanovišť 180 m2 630 m2
Kontejner pro šest stanovišť 210 m2 720 m2
Osm stanovišť 240 m2 810 m2
Typ investice v podobě bezkontaktní myčky lze realizovat na základě zakoupeného nebo pronajatého pozemku. Při podpisu smlouvy na pozemek je třeba vzít v úvahu vhodnost pozemku z pohledu územního plánu a napojení sítí.
S vlastníkem pozemku doporučujeme uzavřít podmíněnou smlouvu o koupi nebo pronájmu, která vstoupí v platnost až po získání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení.

Doba pronájmu

Nájemní smlouvu je vhodné uzavřít na co nejdelší dobu, aby bylo možné zajistit bezpečný provoz a využít rostoucí popularity objektu. Tento typ smluv se obvykle uzavírá na dobu 10 až 20 let.

Společnost BKF poskytne kompletní dokumentaci ke spodní stavbě jako základu pro vrchní konstrukci. Projektant musí především zajistit napojení sítí, dopravní obslužnost a technickou zprávu. Je vhodné, aby projektant měl zkušenost s projektováním bezkontaktních myček. V případě potřeby společnost doporučí projektanta s příslušnou znalostí.

Inženýring lze řešit samostatně nebo přes vlastní, či doporučené odborníky. V příručce vás informujeme o tom, co lze provést samostatně a co s pomocí projektanta. Jakmile se rozhodnete o podpisu smlouvy s projektantem, je vhodné stanovit í časový harmonogram a tím minimalizovat nadměrné prodloužení doby výstavby.

Požadavky na potřebnou dokumentaci a potřebný seznam souhlasných stanovisek se liší dle lokality, někdy velmi významně. Proto doporučujeme si hned na začátku vyžádat územně plánovací informaci na danou lokalitu a požádat o seznam nutných souhlasných stanovisek dotčených orgánů a síťových dodavatelů.
Práce na výstavbě pro přípravu stanoviště na bezkontaktní myčku aut trvá asi 1–2 měsíce. Rozsah těchto prací zahrnuje zhotovení betonové desky, přívod elektřiny, plynu, vody a kanalizace. Jakmile je zhotovena podlaha, následuje instalace obvodových stěn a vybavení, což trvá podle typu a počtu mycích stanic cca jeden týden.
K zahájení provozu myčky je nutný kolaudační souhlas, je tedy nutno vyzvat místní stavební úřad, který následně pozve dotčené orgány. Po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí lze zahájit provoz myčky. Ke kolaudaci dodá dodavatel technologie veškerou potřebnou dokumentaci a provede zaškolení obsluhy.