Představení

Víme, jak důležité jsou moderní technologie Z tohoto důvodu jsme zahájili provoz moderní konstrukční kanceláře, která se zabývá vytvářením návrhů mycích linek a přípravou stavební dokumentace. Naši programátoři připravují programy určené k řízení technologického vybavení a software pro správu a řízení samoobslužných myček.


Zaměstnanci Klíčovým prvkem výrobního oddělení a konstrukční kanceláře jsou absolventi Západopomořanské technické univerzity (dřívější Štětínské technické univerzity) s širokým spektrem specializací, např. automatizace, elektronika, strojírenství, IT, stavebnictví a sanitární instalace.

Vybavení a software Naše kancelář využívá nejnovější software, který umožňuje modelování v 3D režimu a vytváření úplné dokumentace. Pracujeme s následujícím softwarem: Solid Works, AutoCAD, MSCad, Automation Studio. Originální software CIM, který slouží jako podpora pro správu počítačové firmy, výrazně zlepšuje procesy řízení výroby a toku informací. Pokročilé IT systémy nám umožňují řídit jednotlivé projekty.

Co děláme v BKF. VÍCE O NÁS.

Poslání

Společnost BKF CarWash se specializuje na systémy čištění vozidel od roku 1990 s důrazem na samoobslužné mytí – tzv. bezdotykovou technologii pro vyšší ochranu laku. Mnoho let zkušeností umožnilo naší společnosti vytvořit nejmodernější samoobslužná mycí zařízení, která splňují požadavky světového automobilového trhu. Naše myčky aut jsou nejvyšší kvality, vykazují vysokou spolehlivost a nízkou poruchovost. Několikaletá práce na zavádění technologie si získala uznání rychle rostoucí skupiny uživatelů, včetně ocenění: Výrobek roku 2004 a Výrobek roku 2006, udělených během prestižního veletrhu „Stacja Paliw“.

Kompletní balíček služeb nabízíme v následující podobě:

  • poradenství při výběru myček aut a dalších zařízení,
  • výpočet, analýzy ziskovosti a financování,
  • pomoc při výběru vhodné lokality,
  • vytvoření návrhu myčky aut nebo mycího komplexu na vybraném místě,
  • poskytnutí veškerých údajů k získání specifikací konstrukčních podmínek,
  • úplná dokumentace, návrhy a prohlášení potřebné k získání stavebního povolení,
  • realizace investičního projektu – instalace myčky aut,
  • trvalá, komplexní údržba,
  • záruční a pozáruční servis,
  • rozvoj a rozšíření.

Těšíme se na spolupráci s vámi!

Historie

Společnost BKF CarWash byla založena v roce 1990, kdy společnost BKF Fedorowicz vytvořila oddělení zabývající se samoobslužnými mycími systémy. V roce 2006 se toto oddělení transformovalo do podoby samostatné společnosti BKF CarWash, která se zaměřuje na výrobu a distribuci samoobslužných myček v Polsku i zahraničí.

Restrukturalizace společnosti umožnila dále expandovat na trhu samoobslužných myček automobilů.

V roce 2008 společnost zaznamenala velmi prudký nárůst svého obratu, který se zdvojnásobil. V tomto roce začala společnost investovat do výrobní infrastruktury a důkladné reorganizace konstrukčního oddělení.

Začátkem roku 2009 otevřela společnost nové konstrukční oddělení, které se opíralo především o ty nejtalentovanější absolventy Štětínské technické univerzity. Na trh byla uvedena zařízení s řadou inovací. K těm patřil originální on-line monitorovací systém, dávkovací systém chemických činidel, mycí systém 5+ a systém čištění vody. Díky těmto inovativním řešením, dobrému poměru ceny a kvality a efektivnímu prodejnímu oddělení byl opět zaznamenán významný nárůst prodeje.

Rok 2010 začal získáním dotace od Evropské unie na plánované investice, např.: nákup nových strojů a vybavení, školení zaměstnanců, modernizace výrobní haly. Tyto investice mají urychlit výrobu a – co je nejdůležitější – snížit ceny a dále zlepšit kvalitu našich myček automobilů.