Kalkulačka

Používejte desetinnou tečku: “

Závady jsou hodnotami navrženými, získanými během výzkumu nebo poskytnutými samotnými výrobci.
Užíváním této kalkulačky potvrzujete, že jste si přečetli a souhlasili jste s Smluvními podmínkami užívání kalkulačky.

Plánované parametry myčky aut

Počet stanovišť
Počet vozidel na 1 stanoviště / den / 140
Náklady na 1 impulz
Doba trvání 1 impulzu sec. 50 sec. obnovit výchozí
Měna
Kondenzační ohřívač
Przelicz

Počet impulzů potřebných na mytí

obnovit výchozí
program 0 Nástřik na ráfky 0
program 0 Turbo nástřik 1
program 1 Tlakové mytí 3
program 2 Mytí 2
program 3 Údržba polymerem 2
program 4 Leštění 2
Celkem 10 imp.
Przelicz

Ziskovost při zvolené specifikaci

Příjem na 1 mytí (brutto) 0,37
Procento využití myčky aut 0,49
Měsíční příjem na jedno stanoviště (brutto) 0,17
Měsíční příjem z myčky aut (brutto) 0,17
Odhadované měsíční servisní náklady (brutto) 0,46
Měsíční výše nákladů (brutto) 0,11
Měsíční zisk (před zdaněním) 7,00
Podíl nákladů 1,97
Materiální náklady
Náklady na chemické čisticí prostředky (brutto)(1) obnovit výchozí
balení cena brutto (se slevou) základní cena brutto (bez slevy) závady
Alux 10 l 145.85 194.46
Turbo 20 l 123.36 164.49
Powder Pro 25 kg 213.75 285
Wax Pro 20 l 370.68 494.25
Sůl 25 kg 35.00 26.25
Sleva na chemické čisticí prostředky % Przelicz
Náklady na média (voda, elektřina atd. – brutto) obnovit výchozí
náklady na jednotku brutto závady
voda s odpadem (2) / m³ 9.06 obnovit výchozí
plyn (2) / m³ 1.37 obnovit výchozí
elektrická energie (2) / kWh 0.46 obnovit výchozí
odvoz smetí (2) / unit 180 obnovit výchozí
Opakované měsíční náklady (brutto) obnovit výchozí
ostraha 0 obnovit výchozí
zabezpečení 100 obnovit výchozí
pronájem pozemku 0 obnovit výchozí
leasing 0 obnovit výchozí
náklady na odvoz a likvidaci obsahu separátoru 200 obnovit výchozí
jiné 0 obnovit výchozí
Pravidelné náklady (brutto) obnovit výchozí
čtvrtletní údržba myčky aut (3) 1,722 obnovit výchozí
Przelicz

1 Náklady za chemii na den 01.11.2016
2 Orientační ceny v Středočeském kraji (1.11.2016)
3 Počítáno podle vzorce (počet stanovišť * 250 ) + 400 + TAX

Doba jednotlivých programů
závady
Program 0 – Nástřik na ráfky sec. 50 sec. obnovit výchozí
Program 1 – Turbo nástřik sec. 50 sec. obnovit výchozí
Program 2 – Tlakové mytí sec. 50 sec. obnovit výchozí
Program 3 – Mytí sec. 50 sec. obnovit výchozí
Program 4 – Údržba polymerem sec. 50 sec. obnovit výchozí
Program 5 – Leštění sec. 50 sec. obnovit výchozí
Przelicz
Parametry mytí
závady
množství Aluxu % 0.34 % obnovit výchozí
stanovené množství Turbo 3 % 0.56 % obnovit výchozí
stanovené množství prášku % 0.14% obnovit výchozí
stanovené množství polymeru % 0.20% obnovit výchozí
stanovené množství leštidla % 0,01% obnovit výchozí
množství vody l/min 11 l/min obnovit výchozí
účinnost ohřívače (kondenzační) % 88 % obnovit výchozí
spotřeba elektrické energie (modul) kW/h 2.5 kW/h obnovit výchozí
hodnota energie plynu (1) kcal/m³ 8160 kcal/m³ obnovit výchozí
teplota vody na vstupu °C 10°C obnovit výchozí
teplota vody na výstupu °C 60°C obnovit výchozí
měsíční spotřeba soli na 1 stanoviště [25kg] pcs. 1 pcs. obnovit výchozí
množství plynu na 1 stanoviště během zimy (2) m3 750 m 3 obnovit výchozí
likvidace odpadu (měsíčně) times 1 obnovit výchozí times
Przelicz
Servis
Četnost prohlídek v rámci údržby ročně 4 obnovit výchozí
odhadované servisní náklady (income based) % 4 % obnovit výchozí
Przelicz

1 teoretická hodnota poskytnutá výrobcem v Středočeském kraji
2 odhadovaná hodnota (závisí na teplotě)
3 průtok vody u programu Turbo vždy se rovná 9 l/min

Náklady na mytí na 1 stanoviště

Náklady na 1 impulz Počet impulzů Celkem
Náklady na program 0 – Nástřik na ráfky 1 1 0,37
Náklady na program 1 – Turbo nástřik 1 1 0,37
Náklady na program 2 – Tlakové mytí 1 1 0,49
Náklady na program 3 – Mytí 1 1 0,17
Náklady na program 4 – Údržba polymerem 1 1 0,46
Náklady na program 5 – Leštění 1 1 0,11
Celkem (brutto) 0,11 KČ 5 0,11 KČ

Vypočtené náklady na 1 impulz

program 0Nástřik na ráfky
Objem Náklady vzorec
spotřeba vody 9,17 l 0,07 průtok vody * doba využití programu
spotřeba elektrické energie 0,03 kW 0,02 spotřeba elektrické energie (modul BKF Carwash) * doba využití programu
Alux 28,33 ml 0,21 Nastavené množství Alux * spotřeba vody
Celkem (brutto) 0,37
program 0Turbo nástřik
Objem Náklady vzorec
spotřeba vody 9,17 l 0,07 spotřeba vody * doba využití programu
spotřeba elektrické energie 0,03 kW 0,02 spotřeba elektrické energie (modul BKF Carwash) * doba využití programu
spotřeba chemického čisticího prostředku 46,67 ml 0,29 Nastavené množství Turbo * spotřeba vody
Celkem (brutto) 0,37
program 1BEZDOTYKOVÉ MYTÍ
Objem Náklady vzorec
spotřeba vody 18,33 l 0,14 spotřeba vody * doba využití programu
spotřeba elektrické energie 0,07 kW 0,03 zł spotřeba elektrické energie (modul BKF Carwash) * doba využití programu
spotřeba plynu 0,13 m³ 0,12 zł průtok vody * rozdíl teplot vody na vstupu a výstupu * doba využití programu / (hodnota energie plynu * účinnost ohřívače)
spotřeba prášku 23,33 g 0,12 nastavené množství prášku * spotřeba vody
Celkem (brutto) 0,49
program 2Mytí
Objem Náklady vzorec
spotřeba vody 18,33 l 0,14 spotřeba vody * doba využití programu
spotřeba elektrické energie 0,07 kW 0,03 spotřeba elektrické energie (modul BKF Carwash) * doba využití programu
Celkem (brutto) 0,17
program 3Údržba polymerem
Objem Náklady vzorec
spotřeba vody 9,17 l 0,07 spotřeba vody * doba využití programu
spotřeba elektrické energie 0,03 kW 0,02 spotřeba elektrické energie (modul BKF Carwash) * doba využití programu
spotřeba plynu 0,06 m³ 0,06 průtok vody * rozdíl teplot vody na vstupu a výstupu * doba využití programu / (hodnota energie plynu * účinnost ohřívače)
spotřeba polymeru 16,67 ml 0,31 nastavené množství polymeru * spotřeba vody
Celkem (brutto) 0,46
program 4Leštění
Objem Náklady vzorec
spotřeba demineralizované vody 9,17 l 0,07 spotřeba demineralizované vody * doba využití programu
spotřeba elektrické energie 0,03 kW 0,02 spotřeba elektrické energie (modul BKF Carwash) * doba využití programu
spotřeba leštidla 0,08 ml 0,01 nastavené množství leštidla * spotřeba vody
Celkem (brutto) 0,11

Vaše komentáře:

SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KALKULAČKY RENTABILITY

„BKF Myčky” s.r.o.”

§ 1.
Obraty užité těmito Smluvními podmínkami označují:
 1. BKF Myčky – společnost „BKF Myčky” s.r.o. sídlem v Praze.
 2. Kalkulačka – Kalkulačka rentability investování do bezkontaktní myčky, která se nachází na webových stránkách BKF Myček.
 3. Investor – subjekt, který užívá Kalkulačku.
 4. Smluvní podmínky– současné „Smluvní podmínky užívání kalkulačky rentability „BKF Myčky” s.r.o.”
§ 2.
 1. Na webu BKF Myčky: http://bkfcarwash.cz, v záložce Pro investory se nachází Kalkulačka, která umožňuje Investorovi hrubý výpočet rentability bezkontaktní myčky na základě proměnných určených BKF Myčkami nebo Investorem.
 2. Kalkulačku lze užívat pouze v případě, že souhlasíte s obsahem Smluvních podmínek.
 3. Používání Kalkulačky nevyžaduje zadání či vyplnění osobních údajů nebo jiných dat chráněných zákonem.
§ 3.
 1. Výsledky výpočtů, zejména prognóza výnosů, nákladů a zisků, mají pouze ilustrativní charakter a jsou založeny na hrubých odhadech, BKF Myčky nezaručuji, že Investor bude schopen takových výsledků dosáhnout.
 2. Postupováním podle výpočtů Kalkulačky, Investor nenebývá žádný nárok vůči BKF Myčky.
§ 4.
 1. BKF Myčky neručí za správné fungování Kalkulačky nebo řádné fungování webových stránek uvedených v § 2 odst. 1.
 2. Investorovi nevzniká žádný nárok vůči firmě BKF Myčky, v souvislosti s poruchou či nesprávným fungováním Kalkulačky, nebo s poruchou či nesprávným fungováním webových stránek společnosti, uvedených v předchozím odstavci.
 3. Investoři mají právo předkládat své připomínky ke Kalkulačce vyplněním příslušného formuláře na webu uvedeném v § 2 odst. 1.